Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/NF0052280.fa Sequence name : NF0052280 Sequence length : 453 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 2.506 CoefTot : -2.728 ChDiff : 3 ZoneTo : 24 KR : 3 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.088 1.288 0.142 0.531 MesoH : -0.730 0.382 -0.384 0.231 MuHd_075 : 20.870 8.692 6.568 4.095 MuHd_095 : 23.928 20.930 8.382 6.638 MuHd_100 : 24.087 21.624 7.465 6.325 MuHd_105 : 24.428 20.519 7.300 6.052 Hmax_075 : 1.400 -4.783 -2.297 1.808 Hmax_095 : 11.900 8.000 1.800 4.960 Hmax_100 : 14.900 12.500 1.907 5.100 Hmax_105 : 7.600 5.075 1.384 3.229 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.8269 0.1731 DFMC : 0.8843 0.1157
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 453 NF0052280 MGNVPSGGQNPFNQLPGAGSQKKKDDKKKKKEKKKFEQPTPTRIGRKKRKKGPQIAEKLPEVTPLSKCKLRLLRLERIQD 80 YLTMEKEFVTNQAKLLSAQEKSKDMEQERNMVDELRGSPMAVGTLEEIIDDNHAIVSSSVGPEFYVSILSIVDKDQLEPG 160 CSVLMHNRYLAVVGILQDEADPMVSVMKVDKAPLESYSQIGGLEEQIQEIKEAVEFPLTHPELYEDIGIKPPKGVILYGE 240 PGTGKTLLAKAVAHHTSATFLRVVGSELIQKYLGEGPKLVRELFRVAEELAPSIVFIDEIDAIGTKRFDSTSGGEREIQR 320 TMLELLNQLDGFDSRGDVKVIMATNRIESLDTALIRPGRIDRKIKFPFPDIKTKRKIFEIHTRKMNKAADVNLDEFISSK 400 DELSGADIKAVCTEAGLLALRERRLQVTQDDFTKAKEKVLYKKQQGIPEGLYI 480 ................................................P............................... 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ..................................................... 480 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 1 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ NF0052280 22 PGAGSQK|KK 0.068 . NF0052280 23 GAGSQKK|KD 0.116 . NF0052280 24 AGSQKKK|DD 0.204 . NF0052280 27 QKKKDDK|KK 0.064 . NF0052280 28 KKKDDKK|KK 0.097 . NF0052280 29 KKDDKKK|KK 0.149 . NF0052280 30 KDDKKKK|KE 0.136 . NF0052280 31 DDKKKKK|EK 0.122 . NF0052280 33 KKKKKEK|KK 0.075 . NF0052280 34 KKKKEKK|KF 0.158 . NF0052280 35 KKKEKKK|FE 0.136 . NF0052280 43 EQPTPTR|IG 0.075 . NF0052280 46 TPTRIGR|KK 0.393 . NF0052280 47 PTRIGRK|KR 0.079 . NF0052280 48 TRIGRKK|RK 0.119 . NF0052280 49 RIGRKKR|KK 0.824 *ProP* NF0052280 50 IGRKKRK|KG 0.099 . NF0052280 51 GRKKRKK|GP 0.157 . NF0052280 58 GPQIAEK|LP 0.064 . NF0052280 67 EVTPLSK|CK 0.054 . NF0052280 69 TPLSKCK|LR 0.060 . NF0052280 71 LSKCKLR|LL 0.095 . NF0052280 74 CKLRLLR|LE 0.132 . NF0052280 77 RLLRLER|IQ 0.165 . NF0052280 86 DYLTMEK|EF 0.052 . NF0052280 94 FVTNQAK|LL 0.075 . NF0052280 101 LLSAQEK|SK 0.121 . NF0052280 103 SAQEKSK|DM 0.109 . NF0052280 109 KDMEQER|NM 0.103 . NF0052280 116 NMVDELR|GS 0.094 . NF0052280 154 ILSIVDK|DQ 0.081 . NF0052280 168 SVLMHNR|YL 0.095 . NF0052280 188 PMVSVMK|VD 0.061 . NF0052280 191 SVMKVDK|AP 0.063 . NF0052280 211 EQIQEIK|EA 0.059 . NF0052280 230 YEDIGIK|PP 0.057 . NF0052280 233 IGIKPPK|GV 0.093 . NF0052280 245 GEPGTGK|TL 0.059 . NF0052280 250 GKTLLAK|AV 0.080 . NF0052280 262 TSATFLR|VV 0.228 . NF0052280 271 GSELIQK|YL 0.081 . NF0052280 278 YLGEGPK|LV 0.069 . NF0052280 281 EGPKLVR|EL 0.077 . NF0052280 285 LVRELFR|VA 0.124 . NF0052280 306 IDAIGTK|RF 0.056 . NF0052280 307 DAIGTKR|FD 0.232 . NF0052280 316 STSGGER|EI 0.088 . NF0052280 320 GEREIQR|TM 0.087 . NF0052280 335 LDGFDSR|GD 0.100 . NF0052280 339 DSRGDVK|VI 0.064 . NF0052280 346 VIMATNR|IE 0.075 . NF0052280 356 LDTALIR|PG 0.079 . NF0052280 359 ALIRPGR|ID 0.220 . NF0052280 362 RPGRIDR|KI 0.248 . NF0052280 363 PGRIDRK|IK 0.080 . NF0052280 365 RIDRKIK|FP 0.178 . NF0052280 372 FPFPDIK|TK 0.068 . NF0052280 374 FPDIKTK|RK 0.068 . NF0052280 375 PDIKTKR|KI 0.233 . NF0052280 376 DIKTKRK|IF 0.097 . NF0052280 383 IFEIHTR|KM 0.093 . NF0052280 384 FEIHTRK|MN 0.081 . NF0052280 387 HTRKMNK|AA 0.097 . NF0052280 400 DEFISSK|DE 0.062 . NF0052280 409 LSGADIK|AV 0.079 . NF0052280 421 AGLLALR|ER 0.063 . NF0052280 423 LLALRER|RL 0.090 . NF0052280 424 LALRERR|LQ 0.271 . NF0052280 434 TQDDFTK|AK 0.075 . NF0052280 436 DDFTKAK|EK 0.063 . NF0052280 438 FTKAKEK|VL 0.070 . NF0052280 442 KEKVLYK|KQ 0.064 . NF0052280 443 EKVLYKK|QQ 0.115 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India