Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/NF0077320.fa Sequence name : NF0077320 Sequence length : 317 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.226 CoefTot : 0.000 ChDiff : 1 ZoneTo : 1 KR : 0 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 0.900 1.112 0.018 0.456 MesoH : -0.626 0.330 -0.332 0.222 MuHd_075 : 31.125 20.184 10.286 6.358 MuHd_095 : 26.404 16.490 7.301 3.853 MuHd_100 : 39.968 23.482 11.380 7.028 MuHd_105 : 44.990 26.294 13.351 8.851 Hmax_075 : 6.067 10.150 -0.792 3.873 Hmax_095 : -5.200 3.400 -4.114 0.680 Hmax_100 : 6.400 10.100 -0.691 3.280 Hmax_105 : 7.000 10.500 -0.137 4.040 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.8892 0.1108 DFMC : 0.8383 0.1617
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 317 NF0077320 MEDKIKHAFKKSKGLKKGIAFPTCINVNEIVCHLSPLENTPEANLTLNEGDVLRVDLGVQIDGYISLGAQTYVLTSNVVT 80 GREADCLAAVHQGMEVAQRMMKPGKTNIELMKALQKVAETFGVKWVNGVLSHEMKRDVIDGKNVILPHFDVDQTVEEFKF 160 EANQVYCLDLVATTGEEGKLREGTARATIYKREPSVLVDLKVHASRKIYEEIKEKFGAVPFSVKHLDPKMGRMGILELLN 240 YRMIDPYPVLCAKKGEFVAQLKSTVLITKKQVQKVTGLPLQAFQSDKSIQDENLLAILKSGLKVVAQKEENKMDETD 320 ................................................................................ 80 .......................................................P........................ 160 ................................................................................ 240 ............................................................................. 320 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 1 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ NF0077320 4 ---MEDK|IK 0.063 . NF0077320 6 -MEDKIK|HA 0.076 . NF0077320 10 KIKHAFK|KS 0.067 . NF0077320 11 IKHAFKK|SK 0.267 . NF0077320 13 HAFKKSK|GL 0.097 . NF0077320 16 KKSKGLK|KG 0.069 . NF0077320 17 KSKGLKK|GI 0.101 . NF0077320 54 NEGDVLR|VD 0.080 . NF0077320 82 SNVVTGR|EA 0.115 . NF0077320 99 GMEVAQR|MM 0.105 . NF0077320 102 VAQRMMK|PG 0.121 . NF0077320 105 RMMKPGK|TN 0.069 . NF0077320 112 TNIELMK|AL 0.085 . NF0077320 116 LMKALQK|VA 0.066 . NF0077320 124 AETFGVK|WV 0.077 . NF0077320 135 VLSHEMK|RD 0.067 . NF0077320 136 LSHEMKR|DV 0.548 *ProP* NF0077320 142 RDVIDGK|NV 0.069 . NF0077320 159 QTVEEFK|FE 0.063 . NF0077320 179 TTGEEGK|LR 0.060 . NF0077320 181 GEEGKLR|EG 0.080 . NF0077320 186 LREGTAR|AT 0.125 . NF0077320 191 ARATIYK|RE 0.065 . NF0077320 192 RATIYKR|EP 0.132 . NF0077320 201 SVLVDLK|VH 0.051 . NF0077320 206 LKVHASR|KI 0.110 . NF0077320 207 KVHASRK|IY 0.102 . NF0077320 213 KIYEEIK|EK 0.065 . NF0077320 215 YEEIKEK|FG 0.059 . NF0077320 224 AVPFSVK|HL 0.071 . NF0077320 229 VKHLDPK|MG 0.070 . NF0077320 232 LDPKMGR|MG 0.078 . NF0077320 242 LELLNYR|MI 0.083 . NF0077320 253 YPVLCAK|KG 0.061 . NF0077320 254 PVLCAKK|GE 0.085 . NF0077320 262 EFVAQLK|ST 0.067 . NF0077320 269 STVLITK|KQ 0.060 . NF0077320 270 TVLITKK|QV 0.137 . NF0077320 274 TKKQVQK|VT 0.074 . NF0077320 287 QAFQSDK|SI 0.089 . NF0077320 299 NLLAILK|SG 0.064 . NF0077320 303 ILKSGLK|VV 0.066 . NF0077320 308 LKVVAQK|EE 0.064 . NF0077320 312 AQKEENK|MD 0.065 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India