Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_0211100.fa Sequence name : PY17X_0211100 Sequence length : 1606 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.670 CoefTot : -0.134 ChDiff : 86 ZoneTo : 3 KR : 0 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.824 2.041 0.309 0.759 MesoH : -0.225 0.534 -0.281 0.296 MuHd_075 : 22.630 8.956 4.646 2.483 MuHd_095 : 18.533 14.688 5.174 3.446 MuHd_100 : 18.556 14.811 4.803 4.486 MuHd_105 : 17.373 13.303 4.141 5.141 Hmax_075 : -3.600 -0.900 -3.779 -0.020 Hmax_095 : -13.700 -0.800 -6.370 0.320 Hmax_100 : -4.900 1.600 -4.565 0.320 Hmax_105 : -4.300 2.000 -4.011 1.010 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.9293 0.0707 DFMC : 0.9509 0.0491
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1606 PY17X_0211100 MTNEINVAKEKMRNEKTEFFSNGLGSPQGIKKIYNDNLNISEKGLKRGENYTVNIVNNINGSNSDASKVAQDLICHEPFK 80 LIYEDSCTHIKIPTIMCQAEENIYNNSTYFGTTIINRHKNNEKRICINKINNLKLFLKNNLKEANLKNRHIFLNNIKNIE 160 DILNYNFRLIRCNTYKNDIPLFCEHDNFVRHIPIVKNKLHELKIAEMERNIKQSASMKSDNMPFIANNSFAENSSNQCKN 240 EKKNSEKNSEKNSEKNSEKNSEKYSIDNIYEEVEDAKKKKKHIKKLHKENLNKPSNKSNELKQFSMYSKLNEIQCVEEPG 320 MTYKCVYPQNTKINDDIKCRHNVDSSKGVHIENSPIVFNSKFESGNLQYVLKEKNKEYYSLFISSDIRMNKKTNQWFYFS 400 ASYIPDEYYTKELKKEKEKRQTYMNEFLNDINKETNYNHVKYSVDFSDKFLVSNIKRLKKPVSVIFRIENMSKPHFLYKE 480 GYSPLVFSECKNRFENIQWERNAYNIKYIKNNKSRYLNTKKNCIERLSYNSYTLEFSYDFMYTCDTVYFSSCYPYTYSYL 560 MEYLTFIKNYVNKSRPDINYIEETLCKTTCGFNCPILAITNYDTLYKTSKEDNKNKKFHPKLEGDISIDNMFRLYSSGKE 640 NIADKESIADKESIADKENVTDKENVTDKIMNTILDEINLSKYNNKCFNFTNSDIFDSCNAISTLNDKLWMYDLWTFSNE 720 LVSKSNIDANFDGVSDLNNYQDISTFDNSNNSNSNSNSNNSSCKWSDNFMSEFPNLLKKKVILKMGRSKKNEEKMVMPCL 800 RGGSLLVSSNKLENNSKEITKEITKGITKEITKGITKEITKGITKEITKEIIFLTCRVHPGETNASYAMHGFLSFIISNN 880 IYANILRTNYIFIIIPMLNIDGVVLGHNRFCSNGFDLNRQWDKPIYYLHPTVYTAKALLKNLQKNNNKIIFYCDFHGHSS 960 KYNCFLFGNSGTRTFLKKNNYTEYFANIIYQSIPWFSLEDTKFKNLNDSEGKGGTARYICGTELKIDCSYTLELSLLGVR 1040 VGKSLNYLPSIRDDSPVDNFGKSVDIINDNKNDNKNGNKNGNKNGNKNGNKNGNKNDNKNDNKNGNKNDNKNDNKNGNKN 1120 DNKNGKGSDILCGSNKVIDTTSNVKMVVRGGSTRCYTNKAKANRKETEKNGSEFEDSENYQKKLCMSNKENFIFFNENLL 1200 LVTGVSFGICLFKFMNLFLHCKSYKKTNEIGSEGLPILRNNLDYMCGHTLEITENFQDLSGKLNNMNKSGNKEESGIIIK 1280 KKKLNKNEWLKINYCTYNSEKKINNKNNDENNDENNNENNNQNNNQNNDENINSIVGRMTDDRNISCTYVRNSYGDKRVI 1360 CPSHKNICLDKKGDKCILASSNEKDKKKKIMIKIKKIYSNNKNKLVTKMKKNCHNNGARNNDNDGNTKKYYTDKTRNKKR 1440 LLKGEDENDKHILKINELINLDIFPIISSCNNSNIVNKQQNNNSTKLNFISNGYYKKYVNNKYINTKYVIKRKRKIRVCR 1520 KKEIRFSVKPKGPSCIDIMKNIIKKTDLENEGYKIFEIKKNIVCDKSRDKHNKKKTESGRKKKKKKKKKNTKSMKYISVL 1600 PNWHAK 1680 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ...........................................................P.................... 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ................................................................................ 1280 ................................................................................ 1360 ................................................................................ 1440 ................................................................................ 1520 ................................................................................ 1600 ...... 1680 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 1 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_0211100 9 NEINVAK|EK 0.075 . PY17X_0211100 11 INVAKEK|MR 0.066 . PY17X_0211100 13 VAKEKMR|NE 0.100 . PY17X_0211100 16 EKMRNEK|TE 0.108 . PY17X_0211100 31 GSPQGIK|KI 0.058 . PY17X_0211100 32 SPQGIKK|IY 0.135 . PY17X_0211100 43 NLNISEK|GL 0.087 . PY17X_0211100 46 ISEKGLK|RG 0.058 . PY17X_0211100 47 SEKGLKR|GE 0.142 . PY17X_0211100 68 SNSDASK|VA 0.083 . PY17X_0211100 80 ICHEPFK|LI 0.066 . PY17X_0211100 91 DSCTHIK|IP 0.058 . PY17X_0211100 117 GTTIINR|HK 0.075 . PY17X_0211100 119 TIINRHK|NN 0.067 . PY17X_0211100 123 RHKNNEK|RI 0.062 . PY17X_0211100 124 HKNNEKR|IC 0.247 . PY17X_0211100 129 KRICINK|IN 0.066 . PY17X_0211100 134 NKINNLK|LF 0.054 . PY17X_0211100 138 NLKLFLK|NN 0.058 . PY17X_0211100 142 FLKNNLK|EA 0.061 . PY17X_0211100 147 LKEANLK|NR 0.062 . PY17X_0211100 149 EANLKNR|HI 0.099 . PY17X_0211100 157 IFLNNIK|NI 0.072 . PY17X_0211100 168 ILNYNFR|LI 0.092 . PY17X_0211100 171 YNFRLIR|CN 0.187 . PY17X_0211100 176 IRCNTYK|ND 0.072 . PY17X_0211100 190 EHDNFVR|HI 0.084 . PY17X_0211100 196 RHIPIVK|NK 0.059 . PY17X_0211100 198 IPIVKNK|LH 0.074 . PY17X_0211100 203 NKLHELK|IA 0.075 . PY17X_0211100 209 KIAEMER|NI 0.113 . PY17X_0211100 212 EMERNIK|QS 0.088 . PY17X_0211100 218 KQSASMK|SD 0.090 . PY17X_0211100 239 NSSNQCK|NE 0.064 . PY17X_0211100 242 NQCKNEK|KN 0.066 . PY17X_0211100 243 QCKNEKK|NS 0.094 . PY17X_0211100 247 EKKNSEK|NS 0.066 . PY17X_0211100 251 SEKNSEK|NS 0.063 . PY17X_0211100 255 SEKNSEK|NS 0.065 . PY17X_0211100 259 SEKNSEK|NS 0.065 . PY17X_0211100 263 SEKNSEK|YS 0.075 . PY17X_0211100 277 EEVEDAK|KK 0.061 . PY17X_0211100 278 EVEDAKK|KK 0.074 . PY17X_0211100 279 VEDAKKK|KK 0.100 . PY17X_0211100 280 EDAKKKK|KH 0.160 . PY17X_0211100 281 DAKKKKK|HI 0.132 . PY17X_0211100 284 KKKKHIK|KL 0.090 . PY17X_0211100 285 KKKHIKK|LH 0.104 . PY17X_0211100 288 HIKKLHK|EN 0.060 . PY17X_0211100 293 HKENLNK|PS 0.066 . PY17X_0211100 297 LNKPSNK|SN 0.119 . PY17X_0211100 302 NKSNELK|QF 0.076 . PY17X_0211100 309 QFSMYSK|LN 0.069 . PY17X_0211100 324 EPGMTYK|CV 0.105 . PY17X_0211100 332 VYPQNTK|IN 0.057 . PY17X_0211100 338 KINDDIK|CR 0.066 . PY17X_0211100 340 NDDIKCR|HN 0.090 . PY17X_0211100 347 HNVDSSK|GV 0.096 . PY17X_0211100 361 PIVFNSK|FE 0.070 . PY17X_0211100 372 NLQYVLK|EK 0.068 . PY17X_0211100 374 QYVLKEK|NK 0.058 . PY17X_0211100 376 VLKEKNK|EY 0.064 . PY17X_0211100 388 FISSDIR|MN 0.090 . PY17X_0211100 391 SDIRMNK|KT 0.139 . PY17X_0211100 392 DIRMNKK|TN 0.087 . PY17X_0211100 411 PDEYYTK|EL 0.058 . PY17X_0211100 414 YYTKELK|KE 0.053 . PY17X_0211100 415 YTKELKK|EK 0.112 . PY17X_0211100 417 KELKKEK|EK 0.064 . PY17X_0211100 419 LKKEKEK|RQ 0.061 . PY17X_0211100 420 KKEKEKR|QT 0.313 . PY17X_0211100 433 FLNDINK|ET 0.060 . PY17X_0211100 441 TNYNHVK|YS 0.071 . PY17X_0211100 449 SVDFSDK|FL 0.063 . PY17X_0211100 456 FLVSNIK|RL 0.054 . PY17X_0211100 457 LVSNIKR|LK 0.165 . PY17X_0211100 459 SNIKRLK|KP 0.059 . PY17X_0211100 460 NIKRLKK|PV 0.509 *ProP* PY17X_0211100 467 PVSVIFR|IE 0.099 . PY17X_0211100 473 RIENMSK|PH 0.062 . PY17X_0211100 479 KPHFLYK|EG 0.066 . PY17X_0211100 491 LVFSECK|NR 0.060 . PY17X_0211100 493 FSECKNR|FE 0.091 . PY17X_0211100 501 ENIQWER|NA 0.089 . PY17X_0211100 507 RNAYNIK|YI 0.069 . PY17X_0211100 510 YNIKYIK|NN 0.055 . PY17X_0211100 513 KYIKNNK|SR 0.062 . PY17X_0211100 515 IKNNKSR|YL 0.158 . PY17X_0211100 520 SRYLNTK|KN 0.078 . PY17X_0211100 521 RYLNTKK|NC 0.079 . PY17X_0211100 526 KKNCIER|LS 0.090 . PY17X_0211100 568 EYLTFIK|NY 0.051 . PY17X_0211100 573 IKNYVNK|SR 0.096 . PY17X_0211100 575 NYVNKSR|PD 0.094 . PY17X_0211100 587 IEETLCK|TT 0.058 . PY17X_0211100 607 NYDTLYK|TS 0.055 . PY17X_0211100 610 TLYKTSK|ED 0.066 . PY17X_0211100 614 TSKEDNK|NK 0.060 . PY17X_0211100 616 KEDNKNK|KF 0.077 . PY17X_0211100 617 EDNKNKK|FH 0.143 . PY17X_0211100 621 NKKFHPK|LE 0.080 . PY17X_0211100 633 SIDNMFR|LY 0.088 . PY17X_0211100 639 RLYSSGK|EN 0.067 . PY17X_0211100 645 KENIADK|ES 0.066 . PY17X_0211100 651 KESIADK|ES 0.068 . PY17X_0211100 657 KESIADK|EN 0.065 . PY17X_0211100 663 KENVTDK|EN 0.067 . PY17X_0211100 669 KENVTDK|IM 0.079 . PY17X_0211100 682 DEINLSK|YN 0.067 . PY17X_0211100 686 LSKYNNK|CF 0.063 . PY17X_0211100 708 ISTLNDK|LW 0.061 . PY17X_0211100 724 SNELVSK|SN 0.094 . PY17X_0211100 764 SNNSSCK|WS 0.082 . PY17X_0211100 778 EFPNLLK|KK 0.052 . PY17X_0211100 779 FPNLLKK|KV 0.130 . PY17X_0211100 780 PNLLKKK|VI 0.119 . PY17X_0211100 784 KKKVILK|MG 0.063 . PY17X_0211100 787 VILKMGR|SK 0.127 . PY17X_0211100 789 LKMGRSK|KN 0.075 . PY17X_0211100 790 KMGRSKK|NE 0.387 . PY17X_0211100 794 SKKNEEK|MV 0.106 . PY17X_0211100 801 MVMPCLR|GG 0.094 . PY17X_0211100 811 LLVSSNK|LE 0.058 . PY17X_0211100 817 KLENNSK|EI 0.068 . PY17X_0211100 821 NSKEITK|EI 0.077 . PY17X_0211100 825 ITKEITK|GI 0.067 . PY17X_0211100 829 ITKGITK|EI 0.066 . PY17X_0211100 833 ITKEITK|GI 0.070 . PY17X_0211100 837 ITKGITK|EI 0.066 . PY17X_0211100 841 ITKEITK|GI 0.071 . PY17X_0211100 845 ITKGITK|EI 0.062 . PY17X_0211100 849 ITKEITK|EI 0.058 . PY17X_0211100 857 IIFLTCR|VH 0.068 . PY17X_0211100 887 IYANILR|TN 0.076 . PY17X_0211100 909 VVLGHNR|FC 0.096 . PY17X_0211100 919 NGFDLNR|QW 0.086 . PY17X_0211100 923 LNRQWDK|PI 0.075 . PY17X_0211100 936 PTVYTAK|AL 0.065 . PY17X_0211100 940 TAKALLK|NL 0.065 . PY17X_0211100 944 LLKNLQK|NN 0.065 . PY17X_0211100 948 LQKNNNK|II 0.066 . PY17X_0211100 961 FHGHSSK|YN 0.070 . PY17X_0211100 973 FGNSGTR|TF 0.076 . PY17X_0211100 977 GTRTFLK|KN 0.065 . PY17X_0211100 978 TRTFLKK|NN 0.119 . PY17X_0211100 1002 FSLEDTK|FK 0.058 . PY17X_0211100 1004 LEDTKFK|NL 0.073 . PY17X_0211100 1012 LNDSEGK|GG 0.060 . PY17X_0211100 1017 GKGGTAR|YI 0.156 . PY17X_0211100 1025 ICGTELK|ID 0.057 . PY17X_0211100 1040 LSLLGVR|VG 0.056 . PY17X_0211100 1043 LGVRVGK|SL 0.169 . PY17X_0211100 1052 NYLPSIR|DD 0.099 . PY17X_0211100 1062 PVDNFGK|SV 0.118 . PY17X_0211100 1071 DIINDNK|ND 0.057 . PY17X_0211100 1075 DNKNDNK|NG 0.059 . PY17X_0211100 1079 DNKNGNK|NG 0.057 . PY17X_0211100 1083 GNKNGNK|NG 0.060 . PY17X_0211100 1087 GNKNGNK|NG 0.060 . PY17X_0211100 1091 GNKNGNK|NG 0.058 . PY17X_0211100 1095 GNKNGNK|ND 0.059 . PY17X_0211100 1099 GNKNDNK|ND 0.062 . PY17X_0211100 1103 DNKNDNK|NG 0.057 . PY17X_0211100 1107 DNKNGNK|ND 0.057 . PY17X_0211100 1111 GNKNDNK|ND 0.062 . PY17X_0211100 1115 DNKNDNK|NG 0.057 . PY17X_0211100 1119 DNKNGNK|ND 0.062 . PY17X_0211100 1123 GNKNDNK|NG 0.057 . PY17X_0211100 1126 NDNKNGK|GS 0.079 . PY17X_0211100 1136 ILCGSNK|VI 0.066 . PY17X_0211100 1145 DTTSNVK|MV 0.069 . PY17X_0211100 1149 NVKMVVR|GG 0.090 . PY17X_0211100 1154 VRGGSTR|CY 0.103 . PY17X_0211100 1159 TRCYTNK|AK 0.075 . PY17X_0211100 1161 CYTNKAK|AN 0.067 . PY17X_0211100 1164 NKAKANR|KE 0.098 . PY17X_0211100 1165 KAKANRK|ET 0.109 . PY17X_0211100 1169 NRKETEK|NG 0.072 . PY17X_0211100 1182 DSENYQK|KL 0.059 . PY17X_0211100 1183 SENYQKK|LC 0.124 . PY17X_0211100 1189 KLCMSNK|EN 0.071 . PY17X_0211100 1213 FGICLFK|FM 0.066 . PY17X_0211100 1222 NLFLHCK|SY 0.074 . PY17X_0211100 1225 LHCKSYK|KT 0.076 . PY17X_0211100 1226 HCKSYKK|TN 0.094 . PY17X_0211100 1239 EGLPILR|NN 0.070 . PY17X_0211100 1262 FQDLSGK|LN 0.061 . PY17X_0211100 1268 KLNNMNK|SG 0.109 . PY17X_0211100 1272 MNKSGNK|EE 0.062 . PY17X_0211100 1280 ESGIIIK|KK 0.053 . PY17X_0211100 1281 SGIIIKK|KK 0.085 . PY17X_0211100 1282 GIIIKKK|KL 0.157 . PY17X_0211100 1283 IIIKKKK|LN 0.093 . PY17X_0211100 1286 KKKKLNK|NE 0.060 . PY17X_0211100 1291 NKNEWLK|IN 0.062 . PY17X_0211100 1301 CTYNSEK|KI 0.066 . PY17X_0211100 1302 TYNSEKK|IN 0.102 . PY17X_0211100 1306 EKKINNK|NN 0.064 . PY17X_0211100 1338 INSIVGR|MT 0.181 . PY17X_0211100 1343 GRMTDDR|NI 0.101 . PY17X_0211100 1351 ISCTYVR|NS 0.080 . PY17X_0211100 1357 RNSYGDK|RV 0.066 . PY17X_0211100 1358 NSYGDKR|VI 0.198 . PY17X_0211100 1365 VICPSHK|NI 0.061 . PY17X_0211100 1371 KNICLDK|KG 0.065 . PY17X_0211100 1372 NICLDKK|GD 0.105 . PY17X_0211100 1375 LDKKGDK|CI 0.061 . PY17X_0211100 1384 LASSNEK|DK 0.078 . PY17X_0211100 1386 SSNEKDK|KK 0.070 . PY17X_0211100 1387 SNEKDKK|KK 0.094 . PY17X_0211100 1388 NEKDKKK|KI 0.134 . PY17X_0211100 1389 EKDKKKK|IM 0.119 . PY17X_0211100 1393 KKKIMIK|IK 0.061 . PY17X_0211100 1395 KIMIKIK|KI 0.071 . PY17X_0211100 1396 IMIKIKK|IY 0.100 . PY17X_0211100 1402 KIYSNNK|NK 0.055 . PY17X_0211100 1404 YSNNKNK|LV 0.092 . PY17X_0211100 1408 KNKLVTK|MK 0.065 . PY17X_0211100 1410 KLVTKMK|KN 0.070 . PY17X_0211100 1411 LVTKMKK|NC 0.091 . PY17X_0211100 1419 CHNNGAR|NN 0.105 . PY17X_0211100 1428 DNDGNTK|KY 0.057 . PY17X_0211100 1429 NDGNTKK|YY 0.140 . PY17X_0211100 1434 KKYYTDK|TR 0.065 . PY17X_0211100 1436 YYTDKTR|NK 0.083 . PY17X_0211100 1438 TDKTRNK|KR 0.058 . PY17X_0211100 1439 DKTRNKK|RL 0.276 . PY17X_0211100 1440 KTRNKKR|LL 0.234 . PY17X_0211100 1443 NKKRLLK|GE 0.139 . PY17X_0211100 1450 GEDENDK|HI 0.062 . PY17X_0211100 1454 NDKHILK|IN 0.061 . PY17X_0211100 1478 NSNIVNK|QQ 0.066 . PY17X_0211100 1486 QNNNSTK|LN 0.074 . PY17X_0211100 1496 ISNGYYK|KY 0.060 . PY17X_0211100 1497 SNGYYKK|YV 0.163 . PY17X_0211100 1502 KKYVNNK|YI 0.081 . PY17X_0211100 1507 NKYINTK|YV 0.082 . PY17X_0211100 1511 NTKYVIK|RK 0.062 . PY17X_0211100 1512 TKYVIKR|KR 0.146 . PY17X_0211100 1513 KYVIKRK|RK 0.075 . PY17X_0211100 1514 YVIKRKR|KI 0.188 . PY17X_0211100 1515 VIKRKRK|IR 0.138 . PY17X_0211100 1517 KRKRKIR|VC 0.483 . PY17X_0211100 1520 RKIRVCR|KK 0.323 . PY17X_0211100 1521 KIRVCRK|KE 0.068 . PY17X_0211100 1522 IRVCRKK|EI 0.133 . PY17X_0211100 1525 CRKKEIR|FS 0.095 . PY17X_0211100 1529 EIRFSVK|PK 0.075 . PY17X_0211100 1531 RFSVKPK|GP 0.105 . PY17X_0211100 1540 SCIDIMK|NI 0.069 . PY17X_0211100 1544 IMKNIIK|KT 0.067 . PY17X_0211100 1545 MKNIIKK|TD 0.107 . PY17X_0211100 1554 LENEGYK|IF 0.068 . PY17X_0211100 1559 YKIFEIK|KN 0.067 . PY17X_0211100 1560 KIFEIKK|NI 0.073 . PY17X_0211100 1566 KNIVCDK|SR 0.090 . PY17X_0211100 1568 IVCDKSR|DK 0.126 . PY17X_0211100 1570 CDKSRDK|HN 0.063 . PY17X_0211100 1573 SRDKHNK|KK 0.083 . PY17X_0211100 1574 RDKHNKK|KT 0.132 . PY17X_0211100 1575 DKHNKKK|TE 0.112 . PY17X_0211100 1580 KKTESGR|KK 0.090 . PY17X_0211100 1581 KTESGRK|KK 0.065 . PY17X_0211100 1582 TESGRKK|KK 0.136 . PY17X_0211100 1583 ESGRKKK|KK 0.439 . PY17X_0211100 1584 SGRKKKK|KK 0.132 . PY17X_0211100 1585 GRKKKKK|KK 0.217 . PY17X_0211100 1586 RKKKKKK|KK 0.128 . PY17X_0211100 1587 KKKKKKK|KK 0.120 . PY17X_0211100 1588 KKKKKKK|KN 0.182 . PY17X_0211100 1589 KKKKKKK|NT 0.127 . PY17X_0211100 1592 KKKKNTK|SM 0.078 . PY17X_0211100 1595 KNTKSMK|YI 0.092 . PY17X_0211100 1606 LPNWHAK|-- 0.091 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India