Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_0212000.fa Sequence name : PY17X_0212000 Sequence length : 2853 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.318 CoefTot : -0.402 ChDiff : 29 ZoneTo : 5 KR : 0 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 0.900 1.176 0.042 0.493 MesoH : -0.061 0.143 -0.289 0.152 MuHd_075 : 11.596 8.695 4.494 2.061 MuHd_095 : 25.670 7.661 5.434 3.829 MuHd_100 : 27.627 8.829 5.305 4.393 MuHd_105 : 23.268 7.130 4.431 3.996 Hmax_075 : -25.200 -14.438 -8.992 -3.337 Hmax_095 : -22.700 -15.200 -8.612 -2.680 Hmax_100 : -20.300 -13.300 -8.405 -2.420 Hmax_105 : -13.300 -11.400 -6.870 -1.630 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.9802 0.0198 DFMC : 0.9791 0.0209
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 2853 PY17X_0212000 MTNNNDGNEEDYNRSRRDISSDSEDENIENDKINNYRNYNKFNKFHEQNMNPCNADEIYVDDNYDQNNNNLSNVRNVSNV 80 SNVSNVSNVSNVSNISNVSNASSISNVTTNHSSVHDEREEIEERHDYVRNSQNIFLDRNQTENNFEINKDINYNEAYSYK 160 NLRGVAENEIELVIDNFFGKIESNDEIYSEWKVCPNFIFRILFIPKTKSNNYMYPVSSAFVETMSKDDWVQDWGFNNVQY 240 YIILINQSDYRYSFCKIDNFSFSHINTDRGWHNFIPIDKIQEHGFINKKGEIILRAGVFPFGSESYKNSRDINYNSKIRT 320 GFVGLKNHGATCYMNALLQLLYHINIFRKSVCMMIFNIENIIGNKTLEFFKNKLEKKKRKKQTNRLNNHITEIDQNFKYK 400 NKETNFEKTDKTSLKRENLKAYQAWKHRKKKIKKKYDEIVKSGDNNQPSLSYSNIKNETNTSINSVHDDISISNKNQHNN 480 ISGNEQYIQLADIKKANNYEYKNSINYNNENGNENGNENGNENGNENGNENEDPSNYILDKINSINNGNNNISNSLDSEF 560 ILKKNENVKEEDNIITNNNYIEYEVKNNKKNKNNQIQETKKNLNKKKKILKSSSEIEENNDSENESMSVSHICSSDNLSN 640 KSNVRPNQAQNWNGNGNGNGNGNGNENENGNENENGNENEHIISAHKNSKKENYSSVHISNNDKNYHTNDDHIQTSSGEG 720 SYRCTGDNISDKSDIENIIKKRNSIIKNNEEKSENYYDVSSYYDSYSDDNLSSLSIESSYTTSYVSCSESSGSCFYKRKK 800 KKKKKTGNTNIDGNYYENERTKEIDYKNILIEEENEKKNILPTSLALQNLFYKLHTQNEAVSCKELIRSFGWNANDVFTQ 880 QDTHELLKLLLDKVEEQMKGTVVEGSVKKMFEGQVETYIECIDIDYKSVRKETYEDIQLDVQGCNNIYESLDKAIEAEIL 960 EGDNIYETDGYGMQRAKKGMRFLNFPNICIFLLKRFTFDLNKMETVKLNNRFEFYKELNLSKYCKNNEQEYILQAVSVHQ 1040 GNMNSGHYYSFSYKHDQKIWLKCDDDKIYRVSEHSVINDNFGGYDIEIENNIYTYNLCDKIKQRMKNYSAYMLVYVKKSL 1120 IPKLIKECNPAIVNPQVVKRCKLEETINKHRNKLKQNILQYVKIKVYDKYSYIYKSFSGLPSNNIQSLFHTKFNKNKTLS 1200 DIFFQIFKIIKNIYTKKKKKKLIYFSKIHNKSNKKQKLISSHSVVNKLYNSTHLNQSNNNLTYQNNQNDSIIISPGINTN 1280 YHMSNEMVIDNGNNNLDNDHNKKYVKMEKADEKRYNNIIFHDNNNNNSKHNDLIMKTQFSKNGNVQTKDNFDDISKNSNN 1360 QSDTSISTESSAHSGCTITTLDNYIKYISKKQNLKTEKKTPRNTKIRHKKAPKKKNKIIKKNEIIKKNEIIKKNEIIKKN 1440 EIMKKNEKIKKNEIIKKKHIQNNHSHYSKFKSNSSYDSEDTASNSFSSDDSSHTSHSDHFSDSGNISTNTASNTTTTSPP 1520 VSSSSSSSSSSSSSSSFASTSSSSQFSSYCYSNKRNCFFVLIPTNDTYRYLPLDLKNNGKLYLYELLKKTNREPNDLFPT 1600 IDILYLPYNKRTAISASRGSKNKNILLFLKYFDIYAEENINDTSLLCLDVIHCDIKLKPKHLETIMINKVLKAMNKQYIT 1680 KHNYNILKEYVQNSHNHNDNSNSNNDSCSDDSTNFSIFVEYKNKCNLIKQKKTIAHNKIITSDLLIFNFISNYDLEKKKK 1760 FFFSLGNKKQDLYITKENISSYDLFLNANILNKIFYRKKKLIKKNSINTHYIICNRNGIFYKIQDNTNEINNIAIIQQDQ 1840 KQENILYSDSNNLCQNINNNYFDNINKNISHQNSVQCKDNNKDEIITNSKLNYSSNRQNQISNFSDMSKSTQNHDSINLN 1920 ILNNNNNDNLNDHEINNLYLCLKKYTKNSEQSHIFYEYSLIDQNLADKLDQFIINNNRYILKEKKKYSIHPESILHNTQN 2000 IFSLESKDICRDYQYPFYSPHSSDLSSIEFETLDCNNEMASSPDLTLKKKKKKKIRKKKHTQNTNQNNTNINDETTQIIN 2080 NINYCDSNSCFPKIEKNIINITNLGSHTIKKAHCYYYNSRKNDDIIDSLENLNESNISALLMSNENGPSNELIDVNYSDI 2160 SSRSSANSVLTYTSESTDYYLDIIEEELAESVYTNKIYDHKKEAKRVQRNNKKKKIKNFNNIKNQDEEYTQNNLYNKKTN 2240 LSLSEYDQVINKSELIPNNYNNIETPNDSIYNMESHLDNIHYEKNIQIKSIDNVPKINDQIDDSNNIGINLISNNTTLHI 2320 DVDSIKDRTHSYNNAIPKMKNNTNDMNDDDDKPNNQHIDIDQKFKNNHLSKKANRIIKKCGGIPSKEEPILPFYVICDYL 2400 DYVERKMYVNRFRFKLYDPIYQLGKYRNCSGVILKSDLKKSCLNYIDSHFLFLKKELCKIDLDIDIRCPTKQIFKHVCYK 2480 MNIDPTHILIYPYPPLNSPINFIPYNIDSFTCPPEHENDSYHQYSDNMNCNDPNYTDVNTNSASGQISFETLIKQRTMEL 2560 EHNSLTEQKTFCLSLLPFHYKYFTRLYPHDSPKYFHYVIQLFNSHVQSVSAFTGHIKLKRPKNKYIIGNGNDLKSNNYYN 2640 LDAESVDSTSSSDNSSSTFANNEYDSNDYTTVQDLIDKIKLEMNPYLKKRGINPKHKFRLLFTFGPKIKYLNSNEQLIHL 2720 DFVKTNHIKNIYVTPLRMEPDFTDQQKQMLEANQLKIIHVFNQTPSKEVFGYSFDVLVEPNDTMLEIKNKIRKRTILPKY 2800 IFDKITFFEYENGQRIWRSNDDIINWNNKQYAIIIGEHHAPSQSKPQIGMKIA 2880 ................P............................................................... 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ..............................P................................................. 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ................................................................................ 1280 ................................................................................ 1360 ................................................................................ 1440 ................................................................................ 1520 ................................................................................ 1600 ................................................................................ 1680 ................................................................................ 1760 ................................................................................ 1840 ................................................................................ 1920 ................................................................................ 2000 ................................................................................ 2080 ................................................................................ 2160 ................................................................................ 2240 ................................................................................ 2320 ................................................................................ 2400 ................................................................................ 2480 ................................................................................ 2560 ................................................................................ 2640 ................................................................................ 2720 ................................................................................ 2800 .................P................................... 2880 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 3 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_0212000 14 NEEDYNR|SR 0.100 . PY17X_0212000 16 EDYNRSR|RD 0.073 . PY17X_0212000 17 DYNRSRR|DI 0.630 *ProP* PY17X_0212000 32 ENIENDK|IN 0.057 . PY17X_0212000 37 DKINNYR|NY 0.091 . PY17X_0212000 41 NYRNYNK|FN 0.073 . PY17X_0212000 44 NYNKFNK|FH 0.080 . PY17X_0212000 75 NNLSNVR|NV 0.099 . PY17X_0212000 118 SSVHDER|EE 0.102 . PY17X_0212000 124 REEIEER|HD 0.074 . PY17X_0212000 129 ERHDYVR|NS 0.097 . PY17X_0212000 138 QNIFLDR|NQ 0.082 . PY17X_0212000 149 NNFEINK|DI 0.072 . PY17X_0212000 160 NEAYSYK|NL 0.074 . PY17X_0212000 163 YSYKNLR|GV 0.151 . PY17X_0212000 180 IDNFFGK|IE 0.071 . PY17X_0212000 192 EIYSEWK|VC 0.053 . PY17X_0212000 200 CPNFIFR|IL 0.088 . PY17X_0212000 206 RILFIPK|TK 0.062 . PY17X_0212000 208 LFIPKTK|SN 0.080 . PY17X_0212000 226 FVETMSK|DD 0.063 . PY17X_0212000 251 INQSDYR|YS 0.110 . PY17X_0212000 256 YRYSFCK|ID 0.070 . PY17X_0212000 269 SHINTDR|GW 0.115 . PY17X_0212000 279 NFIPIDK|IQ 0.065 . PY17X_0212000 288 EHGFINK|KG 0.069 . PY17X_0212000 289 HGFINKK|GE 0.087 . PY17X_0212000 295 KGEIILR|AG 0.072 . PY17X_0212000 307 FGSESYK|NS 0.074 . PY17X_0212000 310 ESYKNSR|DI 0.098 . PY17X_0212000 317 DINYNSK|IR 0.059 . PY17X_0212000 319 NYNSKIR|TG 0.097 . PY17X_0212000 326 TGFVGLK|NH 0.065 . PY17X_0212000 348 YHINIFR|KS 0.069 . PY17X_0212000 349 HINIFRK|SV 0.278 . PY17X_0212000 365 ENIIGNK|TL 0.057 . PY17X_0212000 371 KTLEFFK|NK 0.054 . PY17X_0212000 373 LEFFKNK|LE 0.063 . PY17X_0212000 376 FKNKLEK|KK 0.076 . PY17X_0212000 377 KNKLEKK|KR 0.096 . PY17X_0212000 378 NKLEKKK|RK 0.087 . PY17X_0212000 379 KLEKKKR|KK 0.210 . PY17X_0212000 380 LEKKKRK|KQ 0.097 . PY17X_0212000 381 EKKKRKK|QT 0.117 . PY17X_0212000 385 RKKQTNR|LN 0.094 . PY17X_0212000 398 EIDQNFK|YK 0.062 . PY17X_0212000 400 DQNFKYK|NK 0.086 . PY17X_0212000 402 NFKYKNK|ET 0.064 . PY17X_0212000 408 KETNFEK|TD 0.062 . PY17X_0212000 411 NFEKTDK|TS 0.060 . PY17X_0212000 415 TDKTSLK|RE 0.061 . PY17X_0212000 416 DKTSLKR|EN 0.125 . PY17X_0212000 420 LKRENLK|AY 0.067 . PY17X_0212000 426 KAYQAWK|HR 0.063 . PY17X_0212000 428 YQAWKHR|KK 0.090 . PY17X_0212000 429 QAWKHRK|KK 0.101 . PY17X_0212000 430 AWKHRKK|KI 0.138 . PY17X_0212000 431 WKHRKKK|IK 0.507 *ProP* PY17X_0212000 433 HRKKKIK|KK 0.092 . PY17X_0212000 434 RKKKIKK|KY 0.141 . PY17X_0212000 435 KKKIKKK|YD 0.175 . PY17X_0212000 441 KYDEIVK|SG 0.071 . PY17X_0212000 456 LSYSNIK|NE 0.057 . PY17X_0212000 475 DISISNK|NQ 0.070 . PY17X_0212000 494 IQLADIK|KA 0.064 . PY17X_0212000 495 QLADIKK|AN 0.097 . PY17X_0212000 502 ANNYEYK|NS 0.069 . PY17X_0212000 541 SNYILDK|IN 0.070 . PY17X_0212000 563 DSEFILK|KN 0.062 . PY17X_0212000 564 SEFILKK|NE 0.091 . PY17X_0212000 569 KKNENVK|EE 0.069 . PY17X_0212000 586 YIEYEVK|NN 0.059 . PY17X_0212000 589 YEVKNNK|KN 0.058 . PY17X_0212000 590 EVKNNKK|NK 0.094 . PY17X_0212000 592 KNNKKNK|NN 0.103 . PY17X_0212000 600 NQIQETK|KN 0.058 . PY17X_0212000 601 QIQETKK|NL 0.104 . PY17X_0212000 605 TKKNLNK|KK 0.062 . PY17X_0212000 606 KKNLNKK|KK 0.101 . PY17X_0212000 607 KNLNKKK|KI 0.117 . PY17X_0212000 608 NLNKKKK|IL 0.131 . PY17X_0212000 611 KKKKILK|SS 0.105 . PY17X_0212000 641 SDNLSNK|SN 0.081 . PY17X_0212000 645 SNKSNVR|PN 0.100 . PY17X_0212000 687 HIISAHK|NS 0.058 . PY17X_0212000 690 SAHKNSK|KE 0.063 . PY17X_0212000 691 AHKNSKK|EN 0.111 . PY17X_0212000 704 HISNNDK|NY 0.074 . PY17X_0212000 723 SGEGSYR|CT 0.143 . PY17X_0212000 732 GDNISDK|SD 0.086 . PY17X_0212000 740 DIENIIK|KR 0.058 . PY17X_0212000 741 IENIIKK|RN 0.115 . PY17X_0212000 742 ENIIKKR|NS 0.187 . PY17X_0212000 747 KRNSIIK|NN 0.079 . PY17X_0212000 752 IKNNEEK|SE 0.082 . PY17X_0212000 797 SGSCFYK|RK 0.075 . PY17X_0212000 798 GSCFYKR|KK 0.230 . PY17X_0212000 799 SCFYKRK|KK 0.091 . PY17X_0212000 800 CFYKRKK|KK 0.093 . PY17X_0212000 801 FYKRKKK|KK 0.327 . PY17X_0212000 802 YKRKKKK|KK 0.172 . PY17X_0212000 803 KRKKKKK|KK 0.173 . PY17X_0212000 804 RKKKKKK|KT 0.175 . PY17X_0212000 805 KKKKKKK|TG 0.137 . PY17X_0212000 820 NYYENER|TK 0.070 . PY17X_0212000 822 YENERTK|EI 0.071 . PY17X_0212000 827 TKEIDYK|NI 0.080 . PY17X_0212000 837 IEEENEK|KN 0.053 . PY17X_0212000 838 EEENEKK|NI 0.074 . PY17X_0212000 853 LQNLFYK|LH 0.070 . PY17X_0212000 864 NEAVSCK|EL 0.078 . PY17X_0212000 868 SCKELIR|SF 0.142 . PY17X_0212000 888 DTHELLK|LL 0.060 . PY17X_0212000 893 LKLLLDK|VE 0.064 . PY17X_0212000 899 KVEEQMK|GT 0.065 . PY17X_0212000 908 VVEGSVK|KM 0.061 . PY17X_0212000 909 VEGSVKK|MF 0.144 . PY17X_0212000 927 CIDIDYK|SV 0.087 . PY17X_0212000 930 IDYKSVR|KE 0.091 . PY17X_0212000 931 DYKSVRK|ET 0.072 . PY17X_0212000 953 IYESLDK|AI 0.071 . PY17X_0212000 975 DGYGMQR|AK 0.083 . PY17X_0212000 977 YGMQRAK|KG 0.063 . PY17X_0212000 978 GMQRAKK|GM 0.243 . PY17X_0212000 981 RAKKGMR|FL 0.087 . PY17X_0212000 994 ICIFLLK|RF 0.061 . PY17X_0212000 995 CIFLLKR|FT 0.190 . PY17X_0212000 1002 FTFDLNK|ME 0.057 . PY17X_0212000 1007 NKMETVK|LN 0.063 . PY17X_0212000 1011 TVKLNNR|FE 0.084 . PY17X_0212000 1016 NRFEFYK|EL 0.068 . PY17X_0212000 1022 KELNLSK|YC 0.063 . PY17X_0212000 1025 NLSKYCK|NN 0.081 . PY17X_0212000 1054 YYSFSYK|HD 0.070 . PY17X_0212000 1058 SYKHDQK|IW 0.063 . PY17X_0212000 1062 DQKIWLK|CD 0.063 . PY17X_0212000 1067 LKCDDDK|IY 0.076 . PY17X_0212000 1070 DDDKIYR|VS 0.079 . PY17X_0212000 1100 TYNLCDK|IK 0.063 . PY17X_0212000 1102 NLCDKIK|QR 0.066 . PY17X_0212000 1104 CDKIKQR|MK 0.102 . PY17X_0212000 1106 KIKQRMK|NY 0.069 . PY17X_0212000 1117 YMLVYVK|KS 0.050 . PY17X_0212000 1118 MLVYVKK|SL 0.213 . PY17X_0212000 1123 KKSLIPK|LI 0.074 . PY17X_0212000 1126 LIPKLIK|EC 0.061 . PY17X_0212000 1139 VNPQVVK|RC 0.058 . PY17X_0212000 1140 NPQVVKR|CK 0.229 . PY17X_0212000 1142 QVVKRCK|LE 0.068 . PY17X_0212000 1149 LEETINK|HR 0.058 . PY17X_0212000 1151 ETINKHR|NK 0.077 . PY17X_0212000 1153 INKHRNK|LK 0.075 . PY17X_0212000 1155 KHRNKLK|QN 0.073 . PY17X_0212000 1163 NILQYVK|IK 0.050 . PY17X_0212000 1165 LQYVKIK|VY 0.067 . PY17X_0212000 1169 KIKVYDK|YS 0.063 . PY17X_0212000 1175 KYSYIYK|SF 0.094 . PY17X_0212000 1192 QSLFHTK|FN 0.068 . PY17X_0212000 1195 FHTKFNK|NK 0.058 . PY17X_0212000 1197 TKFNKNK|TL 0.122 . PY17X_0212000 1208 IFFQIFK|II 0.058 . PY17X_0212000 1211 QIFKIIK|NI 0.062 . PY17X_0212000 1216 IKNIYTK|KK 0.068 . PY17X_0212000 1217 KNIYTKK|KK 0.093 . PY17X_0212000 1218 NIYTKKK|KK 0.102 . PY17X_0212000 1219 IYTKKKK|KK 0.084 . PY17X_0212000 1220 YTKKKKK|KL 0.097 . PY17X_0212000 1221 TKKKKKK|LI 0.147 . PY17X_0212000 1227 KLIYFSK|IH 0.066 . PY17X_0212000 1231 FSKIHNK|SN 0.091 . PY17X_0212000 1234 IHNKSNK|KQ 0.066 . PY17X_0212000 1235 HNKSNKK|QK 0.087 . PY17X_0212000 1237 KSNKKQK|LI 0.087 . PY17X_0212000 1247 SHSVVNK|LY 0.071 . PY17X_0212000 1302 LDNDHNK|KY 0.077 . PY17X_0212000 1303 DNDHNKK|YV 0.142 . PY17X_0212000 1306 HNKKYVK|ME 0.065 . PY17X_0212000 1309 KYVKMEK|AD 0.065 . PY17X_0212000 1313 MEKADEK|RY 0.067 . PY17X_0212000 1314 EKADEKR|YN 0.242 . PY17X_0212000 1329 NNNNNSK|HN 0.082 . PY17X_0212000 1336 HNDLIMK|TQ 0.062 . PY17X_0212000 1341 MKTQFSK|NG 0.061 . PY17X_0212000 1348 NGNVQTK|DN 0.088 . PY17X_0212000 1356 NFDDISK|NS 0.055 . PY17X_0212000 1386 TLDNYIK|YI 0.090 . PY17X_0212000 1390 YIKYISK|KQ 0.054 . PY17X_0212000 1391 IKYISKK|QN 0.123 . PY17X_0212000 1395 SKKQNLK|TE 0.057 . PY17X_0212000 1398 QNLKTEK|KT 0.060 . PY17X_0212000 1399 NLKTEKK|TP 0.073 . PY17X_0212000 1402 TEKKTPR|NT 0.096 . PY17X_0212000 1405 KTPRNTK|IR 0.123 . PY17X_0212000 1407 PRNTKIR|HK 0.107 . PY17X_0212000 1409 NTKIRHK|KA 0.067 . PY17X_0212000 1410 TKIRHKK|AP 0.460 . PY17X_0212000 1413 RHKKAPK|KK 0.068 . PY17X_0212000 1414 HKKAPKK|KN 0.110 . PY17X_0212000 1415 KKAPKKK|NK 0.142 . PY17X_0212000 1417 APKKKNK|II 0.092 . PY17X_0212000 1420 KKNKIIK|KN 0.094 . PY17X_0212000 1421 KNKIIKK|NE 0.097 . PY17X_0212000 1426 KKNEIIK|KN 0.074 . PY17X_0212000 1427 KNEIIKK|NE 0.094 . PY17X_0212000 1432 KKNEIIK|KN 0.075 . PY17X_0212000 1433 KNEIIKK|NE 0.094 . PY17X_0212000 1438 KKNEIIK|KN 0.072 . PY17X_0212000 1439 KNEIIKK|NE 0.090 . PY17X_0212000 1444 KKNEIMK|KN 0.080 . PY17X_0212000 1445 KNEIMKK|NE 0.092 . PY17X_0212000 1448 IMKKNEK|IK 0.056 . PY17X_0212000 1450 KKNEKIK|KN 0.084 . PY17X_0212000 1451 KNEKIKK|NE 0.101 . PY17X_0212000 1456 KKNEIIK|KK 0.073 . PY17X_0212000 1457 KNEIIKK|KH 0.114 . PY17X_0212000 1458 NEIIKKK|HI 0.120 . PY17X_0212000 1469 NHSHYSK|FK 0.080 . PY17X_0212000 1471 SHYSKFK|SN 0.098 . PY17X_0212000 1554 SYCYSNK|RN 0.060 . PY17X_0212000 1555 YCYSNKR|NC 0.128 . PY17X_0212000 1569 PTNDTYR|YL 0.083 . PY17X_0212000 1576 YLPLDLK|NN 0.056 . PY17X_0212000 1580 DLKNNGK|LY 0.058 . PY17X_0212000 1588 YLYELLK|KT 0.061 . PY17X_0212000 1589 LYELLKK|TN 0.072 . PY17X_0212000 1592 LLKKTNR|EP 0.092 . PY17X_0212000 1610 LYLPYNK|RT 0.051 . PY17X_0212000 1611 YLPYNKR|TA 0.149 . PY17X_0212000 1618 TAISASR|GS 0.079 . PY17X_0212000 1621 SASRGSK|NK 0.139 . PY17X_0212000 1623 SRGSKNK|NI 0.073 . PY17X_0212000 1630 NILLFLK|YF 0.060 . PY17X_0212000 1656 VIHCDIK|LK 0.064 . PY17X_0212000 1658 HCDIKLK|PK 0.063 . PY17X_0212000 1660 DIKLKPK|HL 0.080 . PY17X_0212000 1669 ETIMINK|VL 0.061 . PY17X_0212000 1672 MINKVLK|AM 0.079 . PY17X_0212000 1676 VLKAMNK|QY 0.064 . PY17X_0212000 1681 NKQYITK|HN 0.076 . PY17X_0212000 1688 HNYNILK|EY 0.064 . PY17X_0212000 1722 SIFVEYK|NK 0.068 . PY17X_0212000 1724 FVEYKNK|CN 0.061 . PY17X_0212000 1729 NKCNLIK|QK 0.073 . PY17X_0212000 1731 CNLIKQK|KT 0.072 . PY17X_0212000 1732 NLIKQKK|TI 0.096 . PY17X_0212000 1738 KTIAHNK|II 0.071 . PY17X_0212000 1757 SNYDLEK|KK 0.057 . PY17X_0212000 1758 NYDLEKK|KK 0.067 . PY17X_0212000 1759 YDLEKKK|KF 0.095 . PY17X_0212000 1760 DLEKKKK|FF 0.119 . PY17X_0212000 1768 FFSLGNK|KQ 0.057 . PY17X_0212000 1769 FSLGNKK|QD 0.073 . PY17X_0212000 1776 QDLYITK|EN 0.062 . PY17X_0212000 1793 NANILNK|IF 0.062 . PY17X_0212000 1797 LNKIFYR|KK 0.084 . PY17X_0212000 1798 NKIFYRK|KK 0.076 . PY17X_0212000 1799 KIFYRKK|KL 0.097 . PY17X_0212000 1800 IFYRKKK|LI 0.312 . PY17X_0212000 1803 RKKKLIK|KN 0.073 . PY17X_0212000 1804 KKKLIKK|NS 0.081 . PY17X_0212000 1816 HYIICNR|NG 0.071 . PY17X_0212000 1822 RNGIFYK|IQ 0.066 . PY17X_0212000 1841 IIQQDQK|QE 0.058 . PY17X_0212000 1867 YFDNINK|NI 0.064 . PY17X_0212000 1878 QNSVQCK|DN 0.108 . PY17X_0212000 1882 QCKDNNK|DE 0.060 . PY17X_0212000 1890 EIITNSK|LN 0.057 . PY17X_0212000 1897 LNYSSNR|QN 0.103 . PY17X_0212000 1909 NFSDMSK|ST 0.084 . PY17X_0212000 1943 NLYLCLK|KY 0.060 . PY17X_0212000 1944 LYLCLKK|YT 0.105 . PY17X_0212000 1947 CLKKYTK|NS 0.064 . PY17X_0212000 1968 DQNLADK|LD 0.058 . PY17X_0212000 1978 FIINNNR|YI 0.082 . PY17X_0212000 1982 NNRYILK|EK 0.060 . PY17X_0212000 1984 RYILKEK|KK 0.064 . PY17X_0212000 1985 YILKEKK|KY 0.100 . PY17X_0212000 1986 ILKEKKK|YS 0.133 . PY17X_0212000 2007 IFSLESK|DI 0.079 . PY17X_0212000 2011 ESKDICR|DY 0.093 . PY17X_0212000 2048 SPDLTLK|KK 0.060 . PY17X_0212000 2049 PDLTLKK|KK 0.083 . PY17X_0212000 2050 DLTLKKK|KK 0.092 . PY17X_0212000 2051 LTLKKKK|KK 0.085 . PY17X_0212000 2052 TLKKKKK|KK 0.132 . PY17X_0212000 2053 LKKKKKK|KI 0.191 . PY17X_0212000 2054 KKKKKKK|IR 0.147 . PY17X_0212000 2056 KKKKKIR|KK 0.128 . PY17X_0212000 2057 KKKKIRK|KK 0.126 . PY17X_0212000 2058 KKKIRKK|KH 0.126 . PY17X_0212000 2059 KKIRKKK|HT 0.411 . PY17X_0212000 2093 SNSCFPK|IE 0.081 . PY17X_0212000 2096 CFPKIEK|NI 0.058 . PY17X_0212000 2110 LGSHTIK|KA 0.078 . PY17X_0212000 2111 GSHTIKK|AH 0.118 . PY17X_0212000 2120 CYYYNSR|KN 0.106 . PY17X_0212000 2121 YYYNSRK|ND 0.081 . PY17X_0212000 2163 YSDISSR|SS 0.126 . PY17X_0212000 2196 ESVYTNK|IY 0.065 . PY17X_0212000 2201 NKIYDHK|KE 0.056 . PY17X_0212000 2202 KIYDHKK|EA 0.145 . PY17X_0212000 2205 DHKKEAK|RV 0.077 . PY17X_0212000 2206 HKKEAKR|VQ 0.121 . PY17X_0212000 2209 EAKRVQR|NN 0.228 . PY17X_0212000 2212 RVQRNNK|KK 0.121 . PY17X_0212000 2213 VQRNNKK|KK 0.101 . PY17X_0212000 2214 QRNNKKK|KI 0.160 . PY17X_0212000 2215 RNNKKKK|IK 0.119 . PY17X_0212000 2217 NKKKKIK|NF 0.078 . PY17X_0212000 2223 KNFNNIK|NQ 0.064 . PY17X_0212000 2237 QNNLYNK|KT 0.066 . PY17X_0212000 2238 NNLYNKK|TN 0.068 . PY17X_0212000 2252 YDQVINK|SE 0.061 . PY17X_0212000 2284 DNIHYEK|NI 0.060 . PY17X_0212000 2289 EKNIQIK|SI 0.128 . PY17X_0212000 2296 SIDNVPK|IN 0.085 . PY17X_0212000 2326 IDVDSIK|DR 0.070 . PY17X_0212000 2328 VDSIKDR|TH 0.111 . PY17X_0212000 2338 YNNAIPK|MK 0.074 . PY17X_0212000 2340 NAIPKMK|NN 0.066 . PY17X_0212000 2352 MNDDDDK|PN 0.067 . PY17X_0212000 2363 HIDIDQK|FK 0.062 . PY17X_0212000 2365 DIDQKFK|NN 0.062 . PY17X_0212000 2371 KNNHLSK|KA 0.084 . PY17X_0212000 2372 NNHLSKK|AN 0.133 . PY17X_0212000 2375 LSKKANR|II 0.119 . PY17X_0212000 2378 KANRIIK|KC 0.188 . PY17X_0212000 2379 ANRIIKK|CG 0.105 . PY17X_0212000 2386 CGGIPSK|EE 0.056 . PY17X_0212000 2405 YLDYVER|KM 0.075 . PY17X_0212000 2406 LDYVERK|MY 0.083 . PY17X_0212000 2411 RKMYVNR|FR 0.114 . PY17X_0212000 2413 MYVNRFR|FK 0.081 . PY17X_0212000 2415 VNRFRFK|LY 0.074 . PY17X_0212000 2425 PIYQLGK|YR 0.061 . PY17X_0212000 2427 YQLGKYR|NC 0.098 . PY17X_0212000 2435 CSGVILK|SD 0.067 . PY17X_0212000 2439 ILKSDLK|KS 0.053 . PY17X_0212000 2440 LKSDLKK|SC 0.231 . PY17X_0212000 2454 SHFLFLK|KE 0.056 . PY17X_0212000 2455 HFLFLKK|EL 0.090 . PY17X_0212000 2459 LKKELCK|ID 0.059 . PY17X_0212000 2467 DLDIDIR|CP 0.075 . PY17X_0212000 2471 DIRCPTK|QI 0.071 . PY17X_0212000 2475 PTKQIFK|HV 0.072 . PY17X_0212000 2480 FKHVCYK|MN 0.073 . PY17X_0212000 2554 SFETLIK|QR 0.062 . PY17X_0212000 2556 ETLIKQR|TM 0.080 . PY17X_0212000 2569 NSLTEQK|TF 0.059 . PY17X_0212000 2581 LLPFHYK|YF 0.070 . PY17X_0212000 2585 HYKYFTR|LY 0.076 . PY17X_0212000 2593 YPHDSPK|YF 0.100 . PY17X_0212000 2617 AFTGHIK|LK 0.060 . PY17X_0212000 2619 TGHIKLK|RP 0.064 . PY17X_0212000 2620 GHIKLKR|PK 0.191 . PY17X_0212000 2622 IKLKRPK|NK 0.072 . PY17X_0212000 2624 LKRPKNK|YI 0.121 . PY17X_0212000 2634 GNGNDLK|SN 0.074 . PY17X_0212000 2678 VQDLIDK|IK 0.054 . PY17X_0212000 2680 DLIDKIK|LE 0.056 . PY17X_0212000 2688 EMNPYLK|KR 0.063 . PY17X_0212000 2689 MNPYLKK|RG 0.071 . PY17X_0212000 2690 NPYLKKR|GI 0.320 . PY17X_0212000 2695 KRGINPK|HK 0.090 . PY17X_0212000 2697 GINPKHK|FR 0.069 . PY17X_0212000 2699 NPKHKFR|LL 0.118 . PY17X_0212000 2707 LFTFGPK|IK 0.053 . PY17X_0212000 2709 TFGPKIK|YL 0.079 . PY17X_0212000 2724 IHLDFVK|TN 0.063 . PY17X_0212000 2729 VKTNHIK|NI 0.064 . PY17X_0212000 2737 IYVTPLR|ME 0.074 . PY17X_0212000 2747 DFTDQQK|QM 0.060 . PY17X_0212000 2756 LEANQLK|II 0.072 . PY17X_0212000 2767 FNQTPSK|EV 0.076 . PY17X_0212000 2788 DTMLEIK|NK 0.062 . PY17X_0212000 2790 MLEIKNK|IR 0.059 . PY17X_0212000 2792 EIKNKIR|KR 0.081 . PY17X_0212000 2793 IKNKIRK|RT 0.075 . PY17X_0212000 2794 KNKIRKR|TI 0.196 . PY17X_0212000 2799 KRTILPK|YI 0.098 . PY17X_0212000 2804 PKYIFDK|IT 0.070 . PY17X_0212000 2815 EYENGQR|IW 0.071 . PY17X_0212000 2818 NGQRIWR|SN 0.545 *ProP* PY17X_0212000 2829 IINWNNK|QY 0.071 . PY17X_0212000 2845 HAPSQSK|PQ 0.064 . PY17X_0212000 2851 KPQIGMK|IA 0.079 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India