Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1030600.fa Sequence name : PY17X_1030600 Sequence length : 2082 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 4.445 CoefTot : -1.255 ChDiff : 93 ZoneTo : 36 KR : 8 DE : 2 CleavSite : 12 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.176 1.482 0.143 0.537 MesoH : -0.689 0.361 -0.378 0.234 MuHd_075 : 23.465 15.688 8.795 4.603 MuHd_095 : 31.200 14.894 8.255 6.865 MuHd_100 : 34.562 17.790 10.638 7.968 MuHd_105 : 38.580 22.666 11.570 8.951 Hmax_075 : 3.733 11.667 0.999 5.413 Hmax_095 : 13.800 6.100 -0.182 5.160 Hmax_100 : 5.800 1.800 2.950 3.720 Hmax_105 : 13.400 10.400 3.731 4.620 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.5229 0.4771 DFMC : 0.7301 0.2699
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 2082 PY17X_1030600 MNQYDQWNRRIRTIWYCSSLYVEYKNALRKSKKMPVEKKNEYWEKKHEEFATKMLNNIYELRGWWVKVGQFLSTQENIMP 80 VAYIEKFTKLQDMMPTSPFEKIEIILKRELGSMYEFFEYIDKTPLASASIGQVHKARLKKGIVIDNMNKSYKNDYNVIIK 160 IQHEGIDKFLSSDISTLKKVSWAFGLIDKNFNFGDYIEEWQNSASRELNYNYEVYHQLLAYNTYKKSSIDLKIPKIYCAY 240 TTSKVLVMEYIKGFKITDTKYIKKYNINTYDLIYRIIDYFAYQIHSDGFFHGDPHPGNILVMLKRDCNKNKISRYNKYLK 320 EKKKKKKYYGINELSNQNRILNYSENEFRSISNYDNKINKYVKGHSLGNESCASMEEFISSRYNITKLKSGINKSQNFYS 400 KTCSSSGIRKKRKKDITDKVLREDYKYLINNDDKTNENGMSKNKGGQESTITSNKDASKLDNSGSYIKSDSKILKITKNR 480 NNGILNFLWKNQSEANKNGGGQNEGDKNESDKNEGDQNEGGQNEGDPNEGGQNEGDQNEGCVTSGELDDGMIKEKDNNLS 560 KKSDKNDLKKKEKRKKRSYECVPVIIDWGLIKQLDNVMKLAFCKLVYNINCMNFLNIIEAFEDMGFCFNDDFTYDPEIYI 640 ENLKKFFLKKFEESEIKSKENESSINNNGKENNISFLKNIDKNDVIEKSPISDVPKDIIFFLRVASLLHGLCTQMNVKIN 720 YLSIFSKRAKEALENIYKPIDTSIYITPISKKPKTFLEKRIHNFIKKLYEKEKILGCQICIIHKRKVVVDTCVGMMGIID 800 KRPITRHSLFNGYSLNKLILNIALIHLIYNKTNDKINSEKERYKNSEKEKIKKFKQKLNSPISNYLDGFICNNKKYITIK 880 DLLTLKCFIRKPFHENITLNKFINYDSMINMIENAKNYNVKNRSKKYGEYMYLIDTYIISELIYNISGLKYYEYIYRNII 960 KPLNLEEDIFIPLPSYFLKSFNDKNKHENKKIVSGIGSSNNFVNNSSHLVKDNEFDRHNDENDSISNYKTSYIESYYNSK 1040 DNENKNNNNFSNFRKKKNEYKNKKPFLNYKENSNILENEDASNNNKFKNKKMNKIYNLSNNVFENKFINISNYNYKINKN 1120 NILKNKKFIKNLNRSLSVDVYYLKKKNIDIKKKVKCESIEKTKLLSLNHSQYSYSDINDNTNVKSDKFDKSDKFDKSDKF 1200 DKSDKFDKSDKFDKSDKFDKSDKFDKSDKFDKLQSFKDSEKKKNNKEENFYDAKDDITEDNINNRCNDKIKNNIKQKDIF 1280 SLKHTFLNHVDNLKEKTKKINDSIKNIYENNDNIFLKNLFTSQKKAEKGEKYNNSHFDNSTHFDSSANFDNNNDLEKDYD 1360 IRNIEYKQLYEKKKLKKNKKSDIFFENILKNGKINNVDKINNVDKILNINKLKSPLKILEKNKKKINIRNNSNRRSLSYN 1440 NIDHENNLFKNLESINDTNHDCNQNMPKFTNENDENDENDENKKGKLDYNKNSQNELIPSIFINNIILESKVDKGGNIEP 1520 VSIKDVNIESATVKDGNREPVAIQNGGERKSGEYLNINKNAKKLYKQIASENSSDESVNSTLKENYNNYQKKKNMKYKKL 1600 YKYITELKEYIRDKEEKLENIKKNEFEYSNSFIFENDNSDNLFKINQENYNKNGGSNYQASSNNDIKKKEEEYEIMKKEL 1680 SKEKNLLKKLIDYKYLIIKKQIENINKKKTKKMIYNNSHTDEYDMFSDTEYSSTDGYTNYFLNKDDLKIKDRNINEKIKK 1760 LETYLIMKKTYKKNNDGHIPEIHHTINKNTQVYWKLVCSKRNETIAEKLSENGNLKNNFDNILNTNLKKSKKKINTDNGS 1840 DDIQKNNEINNLKKENDNNVTNLNKTNKQDEKIEPKFKSYLNHFNSKQCNKYISFFQLAKNKPYVLDPLIYDSKKILDKF 1920 IPINGRFTAKALTKILAYTNENIFFPSKIMNKMRKEYTIEKSIESFILTGGMSRKWGLGFQIFECEYDGEINEEFLIKKK 2000 KRYTNRQVDKCTKRIVGYGQSDCSGCFTLSFPEINLSITLLLSDLYKGAEAAHLILEYIMKLYGIRPKWKVPIKVSNLLK 2080 VL 2160 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ...........P.................................................................... 480 ................................................................................ 560 ................P............................................................... 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ................................................................................ 1280 ................................................................................ 1360 ................................................................................ 1440 ................................................................................ 1520 ................................................................................ 1600 ................................................................................ 1680 ................................................................................ 1760 ................................................................................ 1840 ................................................................................ 1920 ................................................................................ 2000 ................................................................................ 2080 .. 2160 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 2 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1030600 9 QYDQWNR|RI 0.083 . PY17X_1030600 10 YDQWNRR|IR 0.118 . PY17X_1030600 12 QWNRRIR|TI 0.249 . PY17X_1030600 25 SLYVEYK|NA 0.068 . PY17X_1030600 29 EYKNALR|KS 0.066 . PY17X_1030600 30 YKNALRK|SK 0.102 . PY17X_1030600 32 NALRKSK|KM 0.111 . PY17X_1030600 33 ALRKSKK|MP 0.106 . PY17X_1030600 38 KKMPVEK|KN 0.073 . PY17X_1030600 39 KMPVEKK|NE 0.095 . PY17X_1030600 45 KNEYWEK|KH 0.067 . PY17X_1030600 46 NEYWEKK|HE 0.126 . PY17X_1030600 53 HEEFATK|ML 0.068 . PY17X_1030600 62 NNIYELR|GW 0.110 . PY17X_1030600 67 LRGWWVK|VG 0.058 . PY17X_1030600 86 PVAYIEK|FT 0.066 . PY17X_1030600 89 YIEKFTK|LQ 0.063 . PY17X_1030600 101 PTSPFEK|IE 0.061 . PY17X_1030600 107 KIEIILK|RE 0.053 . PY17X_1030600 108 IEIILKR|EL 0.236 . PY17X_1030600 122 FFEYIDK|TP 0.052 . PY17X_1030600 135 SIGQVHK|AR 0.063 . PY17X_1030600 137 GQVHKAR|LK 0.110 . PY17X_1030600 139 VHKARLK|KG 0.060 . PY17X_1030600 140 HKARLKK|GI 0.371 . PY17X_1030600 149 VIDNMNK|SY 0.064 . PY17X_1030600 152 NMNKSYK|ND 0.070 . PY17X_1030600 160 DYNVIIK|IQ 0.068 . PY17X_1030600 168 QHEGIDK|FL 0.068 . PY17X_1030600 178 SDISTLK|KV 0.083 . PY17X_1030600 179 DISTLKK|VS 0.092 . PY17X_1030600 189 AFGLIDK|NF 0.056 . PY17X_1030600 206 WQNSASR|EL 0.084 . PY17X_1030600 225 LAYNTYK|KS 0.071 . PY17X_1030600 226 AYNTYKK|SS 0.118 . PY17X_1030600 232 KSSIDLK|IP 0.062 . PY17X_1030600 235 IDLKIPK|IY 0.067 . PY17X_1030600 244 CAYTTSK|VL 0.056 . PY17X_1030600 252 LVMEYIK|GF 0.056 . PY17X_1030600 255 EYIKGFK|IT 0.060 . PY17X_1030600 260 FKITDTK|YI 0.065 . PY17X_1030600 263 TDTKYIK|KY 0.059 . PY17X_1030600 264 DTKYIKK|YN 0.089 . PY17X_1030600 275 TYDLIYR|II 0.086 . PY17X_1030600 304 NILVMLK|RD 0.056 . PY17X_1030600 305 ILVMLKR|DC 0.208 . PY17X_1030600 309 LKRDCNK|NK 0.060 . PY17X_1030600 311 RDCNKNK|IS 0.066 . PY17X_1030600 314 NKNKISR|YN 0.089 . PY17X_1030600 317 KISRYNK|YL 0.194 . PY17X_1030600 320 RYNKYLK|EK 0.063 . PY17X_1030600 322 NKYLKEK|KK 0.066 . PY17X_1030600 323 KYLKEKK|KK 0.080 . PY17X_1030600 324 YLKEKKK|KK 0.102 . PY17X_1030600 325 LKEKKKK|KK 0.136 . PY17X_1030600 326 KEKKKKK|KY 0.124 . PY17X_1030600 327 EKKKKKK|YY 0.227 . PY17X_1030600 339 ELSNQNR|IL 0.145 . PY17X_1030600 349 YSENEFR|SI 0.150 . PY17X_1030600 357 ISNYDNK|IN 0.070 . PY17X_1030600 360 YDNKINK|YV 0.082 . PY17X_1030600 363 KINKYVK|GH 0.073 . PY17X_1030600 382 EEFISSR|YN 0.107 . PY17X_1030600 387 SRYNITK|LK 0.086 . PY17X_1030600 389 YNITKLK|SG 0.072 . PY17X_1030600 394 LKSGINK|SQ 0.087 . PY17X_1030600 401 SQNFYSK|TC 0.074 . PY17X_1030600 409 CSSSGIR|KK 0.089 . PY17X_1030600 410 SSSGIRK|KR 0.087 . PY17X_1030600 411 SSGIRKK|RK 0.124 . PY17X_1030600 412 SGIRKKR|KK 0.649 *ProP* PY17X_1030600 413 GIRKKRK|KD 0.090 . PY17X_1030600 414 IRKKRKK|DI 0.254 . PY17X_1030600 419 KKDITDK|VL 0.059 . PY17X_1030600 422 ITDKVLR|ED 0.085 . PY17X_1030600 426 VLREDYK|YL 0.072 . PY17X_1030600 434 LINNDDK|TN 0.068 . PY17X_1030600 442 NENGMSK|NK 0.083 . PY17X_1030600 444 NGMSKNK|GG 0.067 . PY17X_1030600 455 STITSNK|DA 0.092 . PY17X_1030600 459 SNKDASK|LD 0.060 . PY17X_1030600 468 NSGSYIK|SD 0.094 . PY17X_1030600 472 YIKSDSK|IL 0.054 . PY17X_1030600 475 SDSKILK|IT 0.074 . PY17X_1030600 478 KILKITK|NR 0.058 . PY17X_1030600 480 LKITKNR|NN 0.102 . PY17X_1030600 490 ILNFLWK|NQ 0.078 . PY17X_1030600 497 NQSEANK|NG 0.076 . PY17X_1030600 507 GQNEGDK|NE 0.067 . PY17X_1030600 512 DKNESDK|NE 0.088 . PY17X_1030600 553 LDDGMIK|EK 0.057 . PY17X_1030600 555 DGMIKEK|DN 0.071 . PY17X_1030600 561 KDNNLSK|KS 0.064 . PY17X_1030600 562 DNNLSKK|SD 0.166 . PY17X_1030600 565 LSKKSDK|ND 0.062 . PY17X_1030600 569 SDKNDLK|KK 0.063 . PY17X_1030600 570 DKNDLKK|KE 0.091 . PY17X_1030600 571 KNDLKKK|EK 0.121 . PY17X_1030600 573 DLKKKEK|RK 0.061 . PY17X_1030600 574 LKKKEKR|KK 0.219 . PY17X_1030600 575 KKKEKRK|KR 0.086 . PY17X_1030600 576 KKEKRKK|RS 0.109 . PY17X_1030600 577 KEKRKKR|SY 0.840 *ProP* PY17X_1030600 592 IDWGLIK|QL 0.068 . PY17X_1030600 599 QLDNVMK|LA 0.075 . PY17X_1030600 604 MKLAFCK|LV 0.077 . PY17X_1030600 644 IYIENLK|KF 0.054 . PY17X_1030600 645 YIENLKK|FF 0.124 . PY17X_1030600 649 LKKFFLK|KF 0.078 . PY17X_1030600 650 KKFFLKK|FE 0.140 . PY17X_1030600 657 FEESEIK|SK 0.068 . PY17X_1030600 659 ESEIKSK|EN 0.069 . PY17X_1030600 670 SINNNGK|EN 0.073 . PY17X_1030600 678 NNISFLK|NI 0.066 . PY17X_1030600 682 FLKNIDK|ND 0.056 . PY17X_1030600 688 KNDVIEK|SP 0.069 . PY17X_1030600 696 PISDVPK|DI 0.096 . PY17X_1030600 703 DIIFFLR|VA 0.092 . PY17X_1030600 718 CTQMNVK|IN 0.061 . PY17X_1030600 727 YLSIFSK|RA 0.088 . PY17X_1030600 728 LSIFSKR|AK 0.320 . PY17X_1030600 730 IFSKRAK|EA 0.077 . PY17X_1030600 738 ALENIYK|PI 0.070 . PY17X_1030600 751 YITPISK|KP 0.053 . PY17X_1030600 752 ITPISKK|PK 0.091 . PY17X_1030600 754 PISKKPK|TF 0.079 . PY17X_1030600 759 PKTFLEK|RI 0.063 . PY17X_1030600 760 KTFLEKR|IH 0.117 . PY17X_1030600 766 RIHNFIK|KL 0.090 . PY17X_1030600 767 IHNFIKK|LY 0.110 . PY17X_1030600 771 IKKLYEK|EK 0.057 . PY17X_1030600 773 KLYEKEK|IL 0.088 . PY17X_1030600 784 QICIIHK|RK 0.057 . PY17X_1030600 785 ICIIHKR|KV 0.204 . PY17X_1030600 786 CIIHKRK|VV 0.113 . PY17X_1030600 801 MMGIIDK|RP 0.058 . PY17X_1030600 802 MGIIDKR|PI 0.126 . PY17X_1030600 806 DKRPITR|HS 0.087 . PY17X_1030600 817 NGYSLNK|LI 0.056 . PY17X_1030600 831 IHLIYNK|TN 0.061 . PY17X_1030600 835 YNKTNDK|IN 0.066 . PY17X_1030600 840 DKINSEK|ER 0.060 . PY17X_1030600 842 INSEKER|YK 0.123 . PY17X_1030600 844 SEKERYK|NS 0.068 . PY17X_1030600 848 RYKNSEK|EK 0.067 . PY17X_1030600 850 KNSEKEK|IK 0.075 . PY17X_1030600 852 SEKEKIK|KF 0.077 . PY17X_1030600 853 EKEKIKK|FK 0.106 . PY17X_1030600 855 EKIKKFK|QK 0.074 . PY17X_1030600 857 IKKFKQK|LN 0.092 . PY17X_1030600 874 GFICNNK|KY 0.060 . PY17X_1030600 875 FICNNKK|YI 0.099 . PY17X_1030600 880 KKYITIK|DL 0.075 . PY17X_1030600 886 KDLLTLK|CF 0.058 . PY17X_1030600 890 TLKCFIR|KP 0.096 . PY17X_1030600 891 LKCFIRK|PF 0.086 . PY17X_1030600 901 ENITLNK|FI 0.062 . PY17X_1030600 916 NMIENAK|NY 0.061 . PY17X_1030600 921 AKNYNVK|NR 0.075 . PY17X_1030600 923 NYNVKNR|SK 0.273 . PY17X_1030600 925 NVKNRSK|KY 0.068 . PY17X_1030600 926 VKNRSKK|YG 0.417 . PY17X_1030600 950 YNISGLK|YY 0.062 . PY17X_1030600 957 YYEYIYR|NI 0.087 . PY17X_1030600 961 IYRNIIK|PL 0.077 . PY17X_1030600 979 LPSYFLK|SF 0.136 . PY17X_1030600 984 LKSFNDK|NK 0.072 . PY17X_1030600 986 SFNDKNK|HE 0.084 . PY17X_1030600 990 KNKHENK|KI 0.077 . PY17X_1030600 991 NKHENKK|IV 0.237 . PY17X_1030600 1011 NSSHLVK|DN 0.094 . PY17X_1030600 1017 KDNEFDR|HN 0.107 . PY17X_1030600 1029 DSISNYK|TS 0.059 . PY17X_1030600 1040 ESYYNSK|DN 0.071 . PY17X_1030600 1045 SKDNENK|NN 0.059 . PY17X_1030600 1054 NNFSNFR|KK 0.075 . PY17X_1030600 1055 NFSNFRK|KK 0.087 . PY17X_1030600 1056 FSNFRKK|KN 0.124 . PY17X_1030600 1057 SNFRKKK|NE 0.340 . PY17X_1030600 1061 KKKNEYK|NK 0.067 . PY17X_1030600 1063 KNEYKNK|KP 0.063 . PY17X_1030600 1064 NEYKNKK|PF 0.087 . PY17X_1030600 1070 KPFLNYK|EN 0.077 . PY17X_1030600 1086 DASNNNK|FK 0.075 . PY17X_1030600 1088 SNNNKFK|NK 0.070 . PY17X_1030600 1090 NNKFKNK|KM 0.073 . PY17X_1030600 1091 NKFKNKK|MN 0.099 . PY17X_1030600 1094 KNKKMNK|IY 0.065 . PY17X_1030600 1106 NNVFENK|FI 0.073 . PY17X_1030600 1116 ISNYNYK|IN 0.066 . PY17X_1030600 1119 YNYKINK|NN 0.060 . PY17X_1030600 1124 NKNNILK|NK 0.059 . PY17X_1030600 1126 NNILKNK|KF 0.071 . PY17X_1030600 1127 NILKNKK|FI 0.095 . PY17X_1030600 1130 KNKKFIK|NL 0.080 . PY17X_1030600 1134 FIKNLNR|SL 0.118 . PY17X_1030600 1144 VDVYYLK|KK 0.057 . PY17X_1030600 1145 DVYYLKK|KN 0.084 . PY17X_1030600 1146 VYYLKKK|NI 0.111 . PY17X_1030600 1151 KKNIDIK|KK 0.074 . PY17X_1030600 1152 KNIDIKK|KV 0.111 . PY17X_1030600 1153 NIDIKKK|VK 0.096 . PY17X_1030600 1155 DIKKKVK|CE 0.067 . PY17X_1030600 1161 KCESIEK|TK 0.054 . PY17X_1030600 1163 ESIEKTK|LL 0.065 . PY17X_1030600 1184 NDNTNVK|SD 0.066 . PY17X_1030600 1187 TNVKSDK|FD 0.068 . PY17X_1030600 1190 KSDKFDK|SD 0.072 . PY17X_1030600 1193 KFDKSDK|FD 0.059 . PY17X_1030600 1196 KSDKFDK|SD 0.072 . PY17X_1030600 1199 KFDKSDK|FD 0.059 . PY17X_1030600 1202 KSDKFDK|SD 0.072 . PY17X_1030600 1205 KFDKSDK|FD 0.059 . PY17X_1030600 1208 KSDKFDK|SD 0.072 . PY17X_1030600 1211 KFDKSDK|FD 0.059 . PY17X_1030600 1214 KSDKFDK|SD 0.072 . PY17X_1030600 1217 KFDKSDK|FD 0.059 . PY17X_1030600 1220 KSDKFDK|SD 0.072 . PY17X_1030600 1223 KFDKSDK|FD 0.059 . PY17X_1030600 1226 KSDKFDK|SD 0.074 . PY17X_1030600 1229 KFDKSDK|FD 0.057 . PY17X_1030600 1232 KSDKFDK|LQ 0.062 . PY17X_1030600 1237 DKLQSFK|DS 0.078 . PY17X_1030600 1241 SFKDSEK|KK 0.064 . PY17X_1030600 1242 FKDSEKK|KN 0.102 . PY17X_1030600 1243 KDSEKKK|NN 0.140 . PY17X_1030600 1246 EKKKNNK|EE 0.056 . PY17X_1030600 1254 ENFYDAK|DD 0.073 . PY17X_1030600 1265 EDNINNR|CN 0.111 . PY17X_1030600 1269 NNRCNDK|IK 0.061 . PY17X_1030600 1271 RCNDKIK|NN 0.080 . PY17X_1030600 1275 KIKNNIK|QK 0.061 . PY17X_1030600 1277 KNNIKQK|DI 0.109 . PY17X_1030600 1283 KDIFSLK|HT 0.062 . PY17X_1030600 1294 NHVDNLK|EK 0.061 . PY17X_1030600 1296 VDNLKEK|TK 0.062 . PY17X_1030600 1298 NLKEKTK|KI 0.080 . PY17X_1030600 1299 LKEKTKK|IN 0.114 . PY17X_1030600 1305 KINDSIK|NI 0.079 . PY17X_1030600 1317 NDNIFLK|NL 0.079 . PY17X_1030600 1324 NLFTSQK|KA 0.088 . PY17X_1030600 1325 LFTSQKK|AE 0.073 . PY17X_1030600 1328 SQKKAEK|GE 0.062 . PY17X_1030600 1331 KAEKGEK|YN 0.069 . PY17X_1030600 1357 NNNDLEK|DY 0.072 . PY17X_1030600 1362 EKDYDIR|NI 0.091 . PY17X_1030600 1367 IRNIEYK|QL 0.084 . PY17X_1030600 1372 YKQLYEK|KK 0.057 . PY17X_1030600 1373 KQLYEKK|KL 0.101 . PY17X_1030600 1374 QLYEKKK|LK 0.106 . PY17X_1030600 1376 YEKKKLK|KN 0.065 . PY17X_1030600 1377 EKKKLKK|NK 0.087 . PY17X_1030600 1379 KKLKKNK|KS 0.081 . PY17X_1030600 1380 KLKKNKK|SD 0.163 . PY17X_1030600 1390 FFENILK|NG 0.051 . PY17X_1030600 1393 NILKNGK|IN 0.055 . PY17X_1030600 1399 KINNVDK|IN 0.066 . PY17X_1030600 1405 KINNVDK|IL 0.069 . PY17X_1030600 1411 KILNINK|LK 0.058 . PY17X_1030600 1413 LNINKLK|SP 0.080 . PY17X_1030600 1417 KLKSPLK|IL 0.066 . PY17X_1030600 1421 PLKILEK|NK 0.055 . PY17X_1030600 1423 KILEKNK|KK 0.064 . PY17X_1030600 1424 ILEKNKK|KI 0.101 . PY17X_1030600 1425 LEKNKKK|IN 0.095 . PY17X_1030600 1429 KKKINIR|NN 0.090 . PY17X_1030600 1434 IRNNSNR|RS 0.103 . PY17X_1030600 1435 RNNSNRR|SL 0.284 . PY17X_1030600 1450 HENNLFK|NL 0.085 . PY17X_1030600 1468 CNQNMPK|FT 0.077 . PY17X_1030600 1483 DENDENK|KG 0.056 . PY17X_1030600 1484 ENDENKK|GK 0.089 . PY17X_1030600 1486 DENKKGK|LD 0.075 . PY17X_1030600 1491 GKLDYNK|NS 0.059 . PY17X_1030600 1511 NIILESK|VD 0.056 . PY17X_1030600 1514 LESKVDK|GG 0.081 . PY17X_1030600 1524 IEPVSIK|DV 0.090 . PY17X_1030600 1534 IESATVK|DG 0.078 . PY17X_1030600 1538 TVKDGNR|EP 0.080 . PY17X_1030600 1549 IQNGGER|KS 0.104 . PY17X_1030600 1550 QNGGERK|SG 0.112 . PY17X_1030600 1559 EYLNINK|NA 0.059 . PY17X_1030600 1562 NINKNAK|KL 0.085 . PY17X_1030600 1563 INKNAKK|LY 0.098 . PY17X_1030600 1566 NAKKLYK|QI 0.070 . PY17X_1030600 1583 SVNSTLK|EN 0.057 . PY17X_1030600 1591 NYNNYQK|KK 0.057 . PY17X_1030600 1592 YNNYQKK|KN 0.137 . PY17X_1030600 1593 NNYQKKK|NM 0.099 . PY17X_1030600 1596 QKKKNMK|YK 0.065 . PY17X_1030600 1598 KKNMKYK|KL 0.106 . PY17X_1030600 1599 KNMKYKK|LY 0.107 . PY17X_1030600 1602 KYKKLYK|YI 0.068 . PY17X_1030600 1608 KYITELK|EY 0.056 . PY17X_1030600 1612 ELKEYIR|DK 0.111 . PY17X_1030600 1614 KEYIRDK|EE 0.057 . PY17X_1030600 1617 IRDKEEK|LE 0.068 . PY17X_1030600 1622 EKLENIK|KN 0.057 . PY17X_1030600 1623 KLENIKK|NE 0.091 . PY17X_1030600 1644 NSDNLFK|IN 0.059 . PY17X_1030600 1652 NQENYNK|NG 0.059 . PY17X_1030600 1667 SSNNDIK|KK 0.075 . PY17X_1030600 1668 SNNDIKK|KE 0.168 . PY17X_1030600 1669 NNDIKKK|EE 0.110 . PY17X_1030600 1677 EEYEIMK|KE 0.056 . PY17X_1030600 1678 EYEIMKK|EL 0.098 . PY17X_1030600 1682 MKKELSK|EK 0.060 . PY17X_1030600 1684 KELSKEK|NL 0.062 . PY17X_1030600 1688 KEKNLLK|KL 0.062 . PY17X_1030600 1689 EKNLLKK|LI 0.121 . PY17X_1030600 1694 KKLIDYK|YL 0.067 . PY17X_1030600 1699 YKYLIIK|KQ 0.058 . PY17X_1030600 1700 KYLIIKK|QI 0.092 . PY17X_1030600 1707 QIENINK|KK 0.059 . PY17X_1030600 1708 IENINKK|KT 0.104 . PY17X_1030600 1709 ENINKKK|TK 0.109 . PY17X_1030600 1711 INKKKTK|KM 0.075 . PY17X_1030600 1712 NKKKTKK|MI 0.128 . PY17X_1030600 1744 TNYFLNK|DD 0.074 . PY17X_1030600 1748 LNKDDLK|IK 0.063 . PY17X_1030600 1750 KDDLKIK|DR 0.071 . PY17X_1030600 1752 DLKIKDR|NI 0.101 . PY17X_1030600 1757 DRNINEK|IK 0.064 . PY17X_1030600 1759 NINEKIK|KL 0.083 . PY17X_1030600 1760 INEKIKK|LE 0.082 . PY17X_1030600 1768 ETYLIMK|KT 0.062 . PY17X_1030600 1769 TYLIMKK|TY 0.083 . PY17X_1030600 1772 IMKKTYK|KN 0.068 . PY17X_1030600 1773 MKKTYKK|NN 0.120 . PY17X_1030600 1788 IHHTINK|NT 0.062 . PY17X_1030600 1795 NTQVYWK|LV 0.081 . PY17X_1030600 1800 WKLVCSK|RN 0.065 . PY17X_1030600 1801 KLVCSKR|NE 0.191 . PY17X_1030600 1808 NETIAEK|LS 0.056 . PY17X_1030600 1816 SENGNLK|NN 0.068 . PY17X_1030600 1828 ILNTNLK|KS 0.066 . PY17X_1030600 1829 LNTNLKK|SK 0.139 . PY17X_1030600 1831 TNLKKSK|KK 0.065 . PY17X_1030600 1832 NLKKSKK|KI 0.112 . PY17X_1030600 1833 LKKSKKK|IN 0.134 . PY17X_1030600 1845 GSDDIQK|NN 0.060 . PY17X_1030600 1853 NEINNLK|KE 0.058 . PY17X_1030600 1854 EINNLKK|EN 0.110 . PY17X_1030600 1865 NVTNLNK|TN 0.061 . PY17X_1030600 1868 NLNKTNK|QD 0.096 . PY17X_1030600 1872 TNKQDEK|IE 0.059 . PY17X_1030600 1876 DEKIEPK|FK 0.068 . PY17X_1030600 1878 KIEPKFK|SY 0.086 . PY17X_1030600 1887 LNHFNSK|QC 0.074 . PY17X_1030600 1891 NSKQCNK|YI 0.076 . PY17X_1030600 1900 SFFQLAK|NK 0.060 . PY17X_1030600 1902 FQLAKNK|PY 0.056 . PY17X_1030600 1914 PLIYDSK|KI 0.059 . PY17X_1030600 1915 LIYDSKK|IL 0.121 . PY17X_1030600 1919 SKKILDK|FI 0.072 . PY17X_1030600 1926 FIPINGR|FT 0.101 . PY17X_1030600 1930 NGRFTAK|AL 0.087 . PY17X_1030600 1934 TAKALTK|IL 0.066 . PY17X_1030600 1948 NIFFPSK|IM 0.061 . PY17X_1030600 1952 PSKIMNK|MR 0.057 . PY17X_1030600 1954 KIMNKMR|KE 0.146 . PY17X_1030600 1955 IMNKMRK|EY 0.105 . PY17X_1030600 1961 KEYTIEK|SI 0.084 . PY17X_1030600 1974 LTGGMSR|KW 0.098 . PY17X_1030600 1975 TGGMSRK|WG 0.083 . PY17X_1030600 1998 NEEFLIK|KK 0.059 . PY17X_1030600 1999 EEFLIKK|KK 0.080 . PY17X_1030600 2000 EFLIKKK|KR 0.075 . PY17X_1030600 2001 FLIKKKK|RY 0.102 . PY17X_1030600 2002 LIKKKKR|YT 0.347 . PY17X_1030600 2006 KKRYTNR|QV 0.227 . PY17X_1030600 2010 TNRQVDK|CT 0.085 . PY17X_1030600 2013 QVDKCTK|RI 0.059 . PY17X_1030600 2014 VDKCTKR|IV 0.407 . PY17X_1030600 2047 LLSDLYK|GA 0.094 . PY17X_1030600 2061 ILEYIMK|LY 0.071 . PY17X_1030600 2066 MKLYGIR|PK 0.080 . PY17X_1030600 2068 LYGIRPK|WK 0.065 . PY17X_1030600 2070 GIRPKWK|VP 0.067 . PY17X_1030600 2074 KWKVPIK|VS 0.058 . PY17X_1030600 2080 KVSNLLK|VL 0.068 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India