Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1137600.fa Sequence name : PY17X_1137600 Sequence length : 1770 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 2.965 CoefTot : -0.671 ChDiff : 62 ZoneTo : 10 KR : 1 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 2.253 2.718 0.501 0.920 MesoH : 0.642 1.231 -0.057 0.531 MuHd_075 : 13.183 10.322 4.849 3.366 MuHd_095 : 8.911 14.383 5.006 3.958 MuHd_100 : 7.519 10.762 3.831 3.525 MuHd_105 : 10.275 8.531 3.974 3.259 Hmax_075 : -8.100 -3.900 -4.603 0.170 Hmax_095 : -11.900 -3.500 -5.919 -0.120 Hmax_100 : -13.500 -3.500 -6.308 -0.120 Hmax_105 : -10.150 -3.617 -5.231 0.490 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.9663 0.0337 DFMC : 0.9815 0.0185
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1770 PY17X_1137600 MSINKNVNNNDNQNAQYNDNKDITNGVNDSQLINNEIKCKAPKGHKTKEHMGKIITRKQIEIKNNTNISLPIDNNNYEQN 80 RDTIKNEEKELIQVDTNLLKAIKQESEHIQDKSFILENNENKENGKFEKNDIYDRNYLNQKYENDYIKSNKNEMRLKKNK 160 TNIHIESYQKDVTDSISIHNNEINSKLNNCTLNCTSTYSNDSRCYPLHNNAARKSRSNNKYKDEYYYFGEYDQKKTSLKK 240 DYSDYSDSDESYVSDFSNTELEENKNCFCFIRKRRKKINNNDEIDNLNGIVKSDIDGKMKKYTRNEVKNMDWLIYTIRYM 320 DYRRLRRRFNGIRKPISKKIVFIITLFCLILISWEYFKISLENNKLSISFEIQTSFLFFVEAALAIIGVIMFAKFQTRLS 400 LHWPIYASYIFIIFASILLIFYKNNNEEIENSKGEHILMIYGIVQLSLIIIVKIIIYIGPILALYGFFCPCTEHCRILKK 480 KVSTNKLNITISRYNDFAGICGNDFCCLCLCAYRSFYRLINCFYEKFSNLRLKMRKNHINEAPFSHQLRYKGRTDIYGKP 560 HGYGEWIEDHSFGEKLRGFWFHGYPVGPFISQEVGTGSLFVNTRVGFAACIGKDWSDVRYGVSCTECSISGHFFSDFPLT 640 HFFNPKISKNENGRLPNNRYDIIINDILKDTYDDTLTYDLKWCFNMLKVNSSTPTENFLSNCMVSLDHVTMSLKVHNYYR 720 ISPIKRKDGILDEVVIRLVDIPKKDKKRWGNKKKNNGKKKINDNIITCDTNSKNKNNYKFLDTDNKKVYNNIKITNNTQL 800 NVTNNNNNQSNLSQNNLLSHSYCTNSVSDGLLNTETNNIYLYKMSKDIEETEVHKSAYISESSKGDNSIDLINENKNNDS 880 QKNEQNKNDYCIDFHKISKKKKFNDDMLINEDTYTNNLKHTFRKKSIIGTKGHINSEMETGAYKENIRKNSLVENLIMDN 960 KSSNINISNDNKIKSSEHIDINTNTKFGINKNMNVSGILQSSNEAELTTNVNNKNEDSMNFYNSEENEKKYKYTKSILIL 1040 KDRKYDQNMLLKKAHFKNKKNTQIEGFIKSHRANGLLNASSNSKNENEITSKQPTKNENTKIFNSLVKKMKNLNDSIASF 1120 NGANLTPFNSQRNKTIAQVFAEEDEWENYRHYHKEEIVVDGWQPLSLKRNLNIIPDEIVIYIHGYNVKLHHGCSQLAHLV 1200 SFSKLPSYIQPFVFHWEGYMWGIFSALSYPVAKKRSEMAILGDSFKKFIQDLINWGIKNVHIISHSCGSRLFFNGFASCV 1280 NDGLFYNVLKKKKSKFGKHRNDKKSKFINNPNFSDTNHDKKKSSKSKLNTNSYFNISNINNEEKKLVSSNDSDITQTKIN 1360 LQSDKTEENGEGEKNYVNKNVQKKEPNKKKRINNKKKKKKNQIIVKTIILLNPDYPLDKFLEKDFFLLRSHCNHIVMYGD 1440 TRDQALRYSETWNREKCLGKSIFKLKLPLYKIYNYEDCLNGTVEFNNVFTGYNNEQYKIYDHPIFANSSYVESKVLNNQT 1520 YNIQENNELQNFHKNDSIQKSGDETLNIPSKKNNNNYDDIVENSSHMCTVTNENNVSTTGNYCNNKNNTKYSMYNYHNNA 1600 SYISEDISQKYTNENFMKAIEFSDTSLNTFKSKKIFKLFDYFKKLKARLLCQTRKNSEFYNLNSISQHFPIKINNKYHYS 1680 SSINKRDTYYFSFDKYAWLDMDVIDTTFVETNVDFLKHSFYQVKREIIDDIREILISNVRAHERVSRLDRRRGNVFVLRI 1760 APAGVGSLHR 1840 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 .......................................................P........................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ................................................................................ 1280 ................................................................................ 1360 ................................................................................ 1440 ................................................................................ 1520 ................................................................................ 1600 ................................................................................ 1680 ................................................................................ 1760 .......... 1840 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 1 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1137600 5 --MSINK|NV 0.068 . PY17X_1137600 21 AQYNDNK|DI 0.087 . PY17X_1137600 38 LINNEIK|CK 0.071 . PY17X_1137600 40 NNEIKCK|AP 0.063 . PY17X_1137600 43 IKCKAPK|GH 0.087 . PY17X_1137600 46 KAPKGHK|TK 0.061 . PY17X_1137600 48 PKGHKTK|EH 0.078 . PY17X_1137600 53 TKEHMGK|II 0.092 . PY17X_1137600 57 MGKIITR|KQ 0.091 . PY17X_1137600 58 GKIITRK|QI 0.131 . PY17X_1137600 63 RKQIEIK|NN 0.063 . PY17X_1137600 81 NNYEQNR|DT 0.144 . PY17X_1137600 85 QNRDTIK|NE 0.074 . PY17X_1137600 89 TIKNEEK|EL 0.073 . PY17X_1137600 100 VDTNLLK|AI 0.062 . PY17X_1137600 103 NLLKAIK|QE 0.062 . PY17X_1137600 112 SEHIQDK|SF 0.082 . PY17X_1137600 122 LENNENK|EN 0.078 . PY17X_1137600 126 ENKENGK|FE 0.060 . PY17X_1137600 129 ENGKFEK|ND 0.066 . PY17X_1137600 135 KNDIYDR|NY 0.067 . PY17X_1137600 141 RNYLNQK|YE 0.068 . PY17X_1137600 148 YENDYIK|SN 0.082 . PY17X_1137600 151 DYIKSNK|NE 0.059 . PY17X_1137600 155 SNKNEMR|LK 0.100 . PY17X_1137600 157 KNEMRLK|KN 0.067 . PY17X_1137600 158 NEMRLKK|NK 0.271 . PY17X_1137600 160 MRLKKNK|TN 0.082 . PY17X_1137600 170 HIESYQK|DV 0.089 . PY17X_1137600 186 NNEINSK|LN 0.061 . PY17X_1137600 203 TYSNDSR|CY 0.093 . PY17X_1137600 213 LHNNAAR|KS 0.102 . PY17X_1137600 214 HNNAARK|SR 0.124 . PY17X_1137600 216 NAARKSR|SN 0.560 *ProP* PY17X_1137600 220 KSRSNNK|YK 0.074 . PY17X_1137600 222 RSNNKYK|DE 0.095 . PY17X_1137600 234 FGEYDQK|KT 0.062 . PY17X_1137600 235 GEYDQKK|TS 0.095 . PY17X_1137600 239 QKKTSLK|KD 0.060 . PY17X_1137600 240 KKTSLKK|DY 0.135 . PY17X_1137600 265 TELEENK|NC 0.057 . PY17X_1137600 272 NCFCFIR|KR 0.091 . PY17X_1137600 273 CFCFIRK|RR 0.066 . PY17X_1137600 274 FCFIRKR|RK 0.117 . PY17X_1137600 275 CFIRKRR|KK 0.403 . PY17X_1137600 276 FIRKRRK|KI 0.085 . PY17X_1137600 277 IRKRRKK|IN 0.354 . PY17X_1137600 292 NLNGIVK|SD 0.087 . PY17X_1137600 298 KSDIDGK|MK 0.061 . PY17X_1137600 300 DIDGKMK|KY 0.063 . PY17X_1137600 301 IDGKMKK|YT 0.140 . PY17X_1137600 304 KMKKYTR|NE 0.082 . PY17X_1137600 308 YTRNEVK|NM 0.070 . PY17X_1137600 318 WLIYTIR|YM 0.082 . PY17X_1137600 323 IRYMDYR|RL 0.096 . PY17X_1137600 324 RYMDYRR|LR 0.085 . PY17X_1137600 326 MDYRRLR|RR 0.208 . PY17X_1137600 327 DYRRLRR|RF 0.313 . PY17X_1137600 328 YRRLRRR|FN 0.232 . PY17X_1137600 333 RRFNGIR|KP 0.077 . PY17X_1137600 334 RFNGIRK|PI 0.112 . PY17X_1137600 338 IRKPISK|KI 0.070 . PY17X_1137600 339 RKPISKK|IV 0.146 . PY17X_1137600 358 ISWEYFK|IS 0.057 . PY17X_1137600 365 ISLENNK|LS 0.060 . PY17X_1137600 394 GVIMFAK|FQ 0.067 . PY17X_1137600 398 FAKFQTR|LS 0.073 . PY17X_1137600 423 ILLIFYK|NN 0.067 . PY17X_1137600 433 EEIENSK|GE 0.059 . PY17X_1137600 453 SLIIIVK|II 0.071 . PY17X_1137600 476 PCTEHCR|IL 0.084 . PY17X_1137600 479 EHCRILK|KK 0.080 . PY17X_1137600 480 HCRILKK|KV 0.159 . PY17X_1137600 481 CRILKKK|VS 0.149 . PY17X_1137600 486 KKVSTNK|LN 0.061 . PY17X_1137600 493 LNITISR|YN 0.105 . PY17X_1137600 514 LCLCAYR|SF 0.098 . PY17X_1137600 518 AYRSFYR|LI 0.083 . PY17X_1137600 526 INCFYEK|FS 0.067 . PY17X_1137600 531 EKFSNLR|LK 0.074 . PY17X_1137600 533 FSNLRLK|MR 0.070 . PY17X_1137600 535 NLRLKMR|KN 0.116 . PY17X_1137600 536 LRLKMRK|NH 0.080 . PY17X_1137600 549 PFSHQLR|YK 0.128 . PY17X_1137600 551 SHQLRYK|GR 0.074 . PY17X_1137600 553 QLRYKGR|TD 0.125 . PY17X_1137600 559 RTDIYGK|PH 0.072 . PY17X_1137600 575 DHSFGEK|LR 0.066 . PY17X_1137600 577 SFGEKLR|GF 0.095 . PY17X_1137600 604 SLFVNTR|VG 0.083 . PY17X_1137600 613 FAACIGK|DW 0.099 . PY17X_1137600 619 KDWSDVR|YG 0.078 . PY17X_1137600 646 THFFNPK|IS 0.065 . PY17X_1137600 649 FNPKISK|NE 0.059 . PY17X_1137600 654 SKNENGR|LP 0.082 . PY17X_1137600 659 GRLPNNR|YD 0.116 . PY17X_1137600 669 IINDILK|DT 0.072 . PY17X_1137600 681 TLTYDLK|WC 0.064 . PY17X_1137600 688 WCFNMLK|VN 0.058 . PY17X_1137600 714 HVTMSLK|VH 0.056 . PY17X_1137600 720 KVHNYYR|IS 0.097 . PY17X_1137600 725 YRISPIK|RK 0.076 . PY17X_1137600 726 RISPIKR|KD 0.220 . PY17X_1137600 727 ISPIKRK|DG 0.094 . PY17X_1137600 737 LDEVVIR|LV 0.102 . PY17X_1137600 743 RLVDIPK|KD 0.057 . PY17X_1137600 744 LVDIPKK|DK 0.098 . PY17X_1137600 746 DIPKKDK|KR 0.055 . PY17X_1137600 747 IPKKDKK|RW 0.130 . PY17X_1137600 748 PKKDKKR|WG 0.204 . PY17X_1137600 752 KKRWGNK|KK 0.064 . PY17X_1137600 753 KRWGNKK|KN 0.113 . PY17X_1137600 754 RWGNKKK|NN 0.163 . PY17X_1137600 758 KKKNNGK|KK 0.061 . PY17X_1137600 759 KKNNGKK|KI 0.174 . PY17X_1137600 760 KNNGKKK|IN 0.190 . PY17X_1137600 773 TCDTNSK|NK 0.055 . PY17X_1137600 775 DTNSKNK|NN 0.071 . PY17X_1137600 779 KNKNNYK|FL 0.079 . PY17X_1137600 786 FLDTDNK|KV 0.066 . PY17X_1137600 787 LDTDNKK|VY 0.080 . PY17X_1137600 793 KVYNNIK|IT 0.067 . PY17X_1137600 843 NNIYLYK|MS 0.094 . PY17X_1137600 846 YLYKMSK|DI 0.089 . PY17X_1137600 855 EETEVHK|SA 0.092 . PY17X_1137600 864 YISESSK|GD 0.067 . PY17X_1137600 876 DLINENK|NN 0.062 . PY17X_1137600 882 KNNDSQK|NE 0.072 . PY17X_1137600 887 QKNEQNK|ND 0.073 . PY17X_1137600 896 YCIDFHK|IS 0.061 . PY17X_1137600 899 DFHKISK|KK 0.059 . PY17X_1137600 900 FHKISKK|KK 0.092 . PY17X_1137600 901 HKISKKK|KF 0.106 . PY17X_1137600 902 KISKKKK|FN 0.284 . PY17X_1137600 919 TYTNNLK|HT 0.066 . PY17X_1137600 923 NLKHTFR|KK 0.112 . PY17X_1137600 924 LKHTFRK|KS 0.132 . PY17X_1137600 925 KHTFRKK|SI 0.175 . PY17X_1137600 931 KSIIGTK|GH 0.073 . PY17X_1137600 944 METGAYK|EN 0.059 . PY17X_1137600 948 AYKENIR|KN 0.086 . PY17X_1137600 949 YKENIRK|NS 0.069 . PY17X_1137600 961 NLIMDNK|SS 0.070 . PY17X_1137600 972 NISNDNK|IK 0.067 . PY17X_1137600 974 SNDNKIK|SS 0.099 . PY17X_1137600 986 DINTNTK|FG 0.068 . PY17X_1137600 991 TKFGINK|NM 0.066 . PY17X_1137600 1014 TTNVNNK|NE 0.069 . PY17X_1137600 1029 NSEENEK|KY 0.054 . PY17X_1137600 1030 SEENEKK|YK 0.099 . PY17X_1137600 1032 ENEKKYK|YT 0.080 . PY17X_1137600 1035 KKYKYTK|SI 0.080 . PY17X_1137600 1041 KSILILK|DR 0.062 . PY17X_1137600 1043 ILILKDR|KY 0.098 . PY17X_1137600 1044 LILKDRK|YD 0.071 . PY17X_1137600 1052 DQNMLLK|KA 0.064 . PY17X_1137600 1053 QNMLLKK|AH 0.099 . PY17X_1137600 1057 LKKAHFK|NK 0.064 . PY17X_1137600 1059 KAHFKNK|KN 0.098 . PY17X_1137600 1060 AHFKNKK|NT 0.107 . PY17X_1137600 1069 QIEGFIK|SH 0.078 . PY17X_1137600 1072 GFIKSHR|AN 0.098 . PY17X_1137600 1084 NASSNSK|NE 0.061 . PY17X_1137600 1092 ENEITSK|QP 0.068 . PY17X_1137600 1096 TSKQPTK|NE 0.077 . PY17X_1137600 1101 TKNENTK|IF 0.071 . PY17X_1137600 1108 IFNSLVK|KM 0.060 . PY17X_1137600 1109 FNSLVKK|MK 0.101 . PY17X_1137600 1111 SLVKKMK|NL 0.089 . PY17X_1137600 1132 TPFNSQR|NK 0.120 . PY17X_1137600 1134 FNSQRNK|TI 0.091 . PY17X_1137600 1150 DEWENYR|HY 0.105 . PY17X_1137600 1154 NYRHYHK|EE 0.064 . PY17X_1137600 1168 WQPLSLK|RN 0.058 . PY17X_1137600 1169 QPLSLKR|NL 0.159 . PY17X_1137600 1188 IHGYNVK|LH 0.059 . PY17X_1137600 1204 HLVSFSK|LP 0.065 . PY17X_1137600 1233 LSYPVAK|KR 0.066 . PY17X_1137600 1234 SYPVAKK|RS 0.091 . PY17X_1137600 1235 YPVAKKR|SE 0.435 . PY17X_1137600 1246 ILGDSFK|KF 0.068 . PY17X_1137600 1247 LGDSFKK|FI 0.133 . PY17X_1137600 1258 LINWGIK|NV 0.084 . PY17X_1137600 1270 SHSCGSR|LF 0.105 . PY17X_1137600 1290 LFYNVLK|KK 0.059 . PY17X_1137600 1291 FYNVLKK|KK 0.110 . PY17X_1137600 1292 YNVLKKK|KS 0.095 . PY17X_1137600 1293 NVLKKKK|SK 0.150 . PY17X_1137600 1295 LKKKKSK|FG 0.072 . PY17X_1137600 1298 KKSKFGK|HR 0.088 . PY17X_1137600 1300 SKFGKHR|ND 0.114 . PY17X_1137600 1303 GKHRNDK|KS 0.126 . PY17X_1137600 1304 KHRNDKK|SK 0.172 . PY17X_1137600 1306 RNDKKSK|FI 0.079 . PY17X_1137600 1320 SDTNHDK|KK 0.064 . PY17X_1137600 1321 DTNHDKK|KS 0.112 . PY17X_1137600 1322 TNHDKKK|SS 0.320 . PY17X_1137600 1325 DKKKSSK|SK 0.077 . PY17X_1137600 1327 KKSSKSK|LN 0.081 . PY17X_1137600 1344 NINNEEK|KL 0.065 . PY17X_1137600 1345 INNEEKK|LV 0.157 . PY17X_1137600 1358 SDITQTK|IN 0.070 . PY17X_1137600 1365 INLQSDK|TE 0.072 . PY17X_1137600 1374 ENGEGEK|NY 0.055 . PY17X_1137600 1379 EKNYVNK|NV 0.140 . PY17X_1137600 1383 VNKNVQK|KE 0.061 . PY17X_1137600 1384 NKNVQKK|EP 0.121 . PY17X_1137600 1388 QKKEPNK|KK 0.061 . PY17X_1137600 1389 KKEPNKK|KR 0.080 . PY17X_1137600 1390 KEPNKKK|RI 0.111 . PY17X_1137600 1391 EPNKKKR|IN 0.325 . PY17X_1137600 1395 KKRINNK|KK 0.071 . PY17X_1137600 1396 KRINNKK|KK 0.124 . PY17X_1137600 1397 RINNKKK|KK 0.137 . PY17X_1137600 1398 INNKKKK|KK 0.164 . PY17X_1137600 1399 NNKKKKK|KN 0.137 . PY17X_1137600 1400 NKKKKKK|NQ 0.129 . PY17X_1137600 1406 KNQIIVK|TI 0.065 . PY17X_1137600 1419 PDYPLDK|FL 0.070 . PY17X_1137600 1423 LDKFLEK|DF 0.068 . PY17X_1137600 1429 KDFFLLR|SH 0.106 . PY17X_1137600 1442 VMYGDTR|DQ 0.073 . PY17X_1137600 1447 TRDQALR|YS 0.112 . PY17X_1137600 1454 YSETWNR|EK 0.077 . PY17X_1137600 1456 ETWNREK|CL 0.073 . PY17X_1137600 1460 REKCLGK|SI 0.082 . PY17X_1137600 1464 LGKSIFK|LK 0.053 . PY17X_1137600 1466 KSIFKLK|LP 0.062 . PY17X_1137600 1471 LKLPLYK|IY 0.059 . PY17X_1137600 1498 YNNEQYK|IY 0.074 . PY17X_1137600 1514 SSYVESK|VL 0.069 . PY17X_1137600 1534 ELQNFHK|ND 0.073 . PY17X_1137600 1540 KNDSIQK|SG 0.075 . PY17X_1137600 1551 TLNIPSK|KN 0.071 . PY17X_1137600 1552 LNIPSKK|NN 0.115 . PY17X_1137600 1586 GNYCNNK|NN 0.061 . PY17X_1137600 1590 NNKNNTK|YS 0.064 . PY17X_1137600 1610 SEDISQK|YT 0.068 . PY17X_1137600 1618 TNENFMK|AI 0.092 . PY17X_1137600 1631 TSLNTFK|SK 0.070 . PY17X_1137600 1633 LNTFKSK|KI 0.080 . PY17X_1137600 1634 NTFKSKK|IF 0.075 . PY17X_1137600 1637 KSKKIFK|LF 0.063 . PY17X_1137600 1643 KLFDYFK|KL 0.062 . PY17X_1137600 1644 LFDYFKK|LK 0.086 . PY17X_1137600 1646 DYFKKLK|AR 0.055 . PY17X_1137600 1648 FKKLKAR|LL 0.126 . PY17X_1137600 1654 RLLCQTR|KN 0.076 . PY17X_1137600 1655 LLCQTRK|NS 0.079 . PY17X_1137600 1672 SQHFPIK|IN 0.073 . PY17X_1137600 1676 PIKINNK|YH 0.060 . PY17X_1137600 1685 YSSSINK|RD 0.059 . PY17X_1137600 1686 SSSINKR|DT 0.343 . PY17X_1137600 1695 YYFSFDK|YA 0.063 . PY17X_1137600 1717 TNVDFLK|HS 0.070 . PY17X_1137600 1724 HSFYQVK|RE 0.060 . PY17X_1137600 1725 SFYQVKR|EI 0.218 . PY17X_1137600 1732 EIIDDIR|EI 0.071 . PY17X_1137600 1740 ILISNVR|AH 0.073 . PY17X_1137600 1744 NVRAHER|VS 0.076 . PY17X_1137600 1747 AHERVSR|LD 0.175 . PY17X_1137600 1750 RVSRLDR|RR 0.292 . PY17X_1137600 1751 VSRLDRR|RG 0.094 . PY17X_1137600 1752 SRLDRRR|GN 0.161 . PY17X_1137600 1759 GNVFVLR|IA 0.130 . PY17X_1137600 1770 GVGSLHR|-- 0.092 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India