Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1139800.fa Sequence name : PY17X_1139800 Sequence length : 1920 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.589 CoefTot : -0.355 ChDiff : 119 ZoneTo : 9 KR : 3 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 1.388 1.394 0.282 0.604 MesoH : -0.044 0.586 -0.201 0.316 MuHd_075 : 8.978 1.996 1.814 2.294 MuHd_095 : 3.492 5.575 0.632 1.399 MuHd_100 : 15.100 8.867 3.659 3.355 MuHd_105 : 24.956 10.904 6.710 4.693 Hmax_075 : -18.433 -8.517 -6.537 -2.648 Hmax_095 : -22.400 -6.600 -7.857 -2.490 Hmax_100 : -16.600 -3.500 -5.709 -1.230 Hmax_105 : -13.200 -3.500 -5.255 -1.270 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.7959 0.2041 DFMC : 0.8542 0.1458
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1920 PY17X_1139800 MGCKCSKLKEKKRKNEKTSKWNEENEDSENDDDNNRELNIYKTNVNGNIPKNKQKVYDNDILNVVTNDKPLKKLSINNRN 80 SNNYNNINKLEINNKTVKNQKKKKSSATSLFFKENKTMSKNELIKPNFEKEINGKQSKKQSLKKKNDVNNNDDDKDGYTT 160 YEKNSYTGIIRIINNAFSKKRLTNKNNDTVSMVKMKKKEFLKNDKKKKYILYKNGQDIPINNNHQFDGNKNPNDFNINTN 240 LGDYYDHNNLRKPEGNVIRGMSKDKDLLLYYHDFKSSKLKKNTFLHIYEFYKYNYNSFNMLSLMPSHISNDIYASKILFE 320 SSLIGKYIILPWVENDPDIKNNLYVKYVKLFTENNNRLNNFGFNMYEQDRELNFCGIFNYNLSHDEVDSGNHNMNVKQVN 400 SNKICVNSSIINNRKKELNYSRKQKENHKKKNLRKKKYTNSRNFSMDNIFKLYYTIPIEYAKDSRLKRGNKRNTPIKDID 480 EQKKKMKKKNDEISKYNIIKKTNKKDTNGKIVPKEKNIKLEKEYKTEKDKIIIDNNTTVHYKDKRRNTRRPEKQKTELTN 560 KTELPTTINVKSAKGGKNINENDILKHKSKNMNQHSTFSPQIGKDYISKKLKIYKNKEDCVKENKAKKNCRIDITKNELS 640 SKILIKKKTKKTNREYDKDQNKDTPFEIKIDNNRIILKKHDECKKMTIDKKAKIQMEGKHLMEYCNSPSSGKKKENEKKK 720 KKKIDKKGDKQKREKKKNLLDDKQLGDNILSSMNNKGDKNEQYLNIKEKGTNNIQNNNVENGQINCHHIYKLNDNCLKKN 800 YVVCKVCYKKRCIFHYVNGFQLYGWLNFKWTDPDGFLELSVRQKKKFYAWKRLSDLYINPIVMSQNLYNNCIRQGFVADC 880 SFLSSLTVLIEYEKKHNVPVLSSIISPYISDYTHENKNWPIFNPSGMYICRLNCNGIQRKIIIDDYVPVKSNNSLLVAYS 960 NNEKELWVTLLEKAFVKLMGGSYSMFGSNPGSDLYYLTGWIPVTISLKSKISSSPPSAECVTTHSAIQKNFIINDKKYEN 1040 YMKKEMMHFVQEKCENKMFKDIYDNHNDKRNKMKNTLSRYAIKDYGKNKKNNFLFLSKTVKNTSNKLDKFTYVVIKSRNL 1120 SIHRLFLNGNYTLSSRWDYYNKLKNYWHFRNIYMKCKRRQVRVAKLFNRDIEIMGYTNNCEGLIRNGIVTNQNVEINKFE 1200 QKKIRGEHIRKKTVSNKKKADYEVKKKRRKQFLCSEVSKMDMSTYVCGSGDHYDYISNEENLIMRADKEDEEPYDEKWDD 1280 VWDNMYDGIKKGKCVVCLGTLELPDAAPSGLEYPEGVSISTGIVTKHAYSILNIESYKGDKLLYIKNPWGCIRWKGKYSH 1360 HDDETWTKKLQKKLNYSLEKAKNKDDGCFWIQWKDVVKYFSHIYICWNSIIFPYQFEIHTKWENSSFINNSILLDDTHLV 1440 AYNPQFSLRINVKKEDLSEDGMYYIGKKPIEVWILLSRHVRDRKTDVSQKYLALHIHAGKDRIVCPLFPIKQGIYSNGEC 1520 TFTKLVIGGEENIAQKGKSDKSKVDNNKKENLAKRSNETEECQDNEQETLRNVDFVLIVSQYSQKDEFNFTLKVFSHTHL 1600 SIYELPQLLTDSYESLYFKGEWDTKCAGGCSNNLWSYFRNPHIRFYVPEHSVFYIFLECSQEHSVNLRIFKGLTSSPRSL 1680 KKGEIISSGAYKSGCCYIECTLESGTYCLIPSLYRADVVANYQICVHYPNTIKKRPALYLIPYSYITPPFSIFKYKLISL 1760 YSLKNYSIILFNTMDVTLLSLKVTMFQNIDIKGIPFVNIYKLVDKKQDNAISDIESSNIFKNNYFNLFITHNGSVYKIIQ 1840 KCNMHGGPNNDILPLSTCGYDYYIKFNSILIPLTELEANSSYLLLITTNIKEDILYNHETHFVSDKLISFNEKGMHINRR 1920 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ...................................................................P............ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ................................................................................ 1280 ................................................................................ 1360 ................................................................................ 1440 ................................................................................ 1520 ..................................P............................................. 1600 ................................................................................ 1680 ................................................................................ 1760 ................................................................................ 1840 ................................................................................ 1920 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 2 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1139800 4 ---MGCK|CS 0.057 . PY17X_1139800 7 MGCKCSK|LK 0.069 . PY17X_1139800 9 CKCSKLK|EK 0.062 . PY17X_1139800 11 CSKLKEK|KR 0.062 . PY17X_1139800 12 SKLKEKK|RK 0.087 . PY17X_1139800 13 KLKEKKR|KN 0.209 . PY17X_1139800 14 LKEKKRK|NE 0.102 . PY17X_1139800 17 KKRKNEK|TS 0.069 . PY17X_1139800 20 KNEKTSK|WN 0.083 . PY17X_1139800 36 NDDDNNR|EL 0.073 . PY17X_1139800 42 RELNIYK|TN 0.057 . PY17X_1139800 51 VNGNIPK|NK 0.067 . PY17X_1139800 53 GNIPKNK|QK 0.068 . PY17X_1139800 55 IPKNKQK|VY 0.071 . PY17X_1139800 69 NVVTNDK|PL 0.055 . PY17X_1139800 72 TNDKPLK|KL 0.070 . PY17X_1139800 73 NDKPLKK|LS 0.088 . PY17X_1139800 79 KLSINNR|NS 0.097 . PY17X_1139800 89 NYNNINK|LE 0.058 . PY17X_1139800 95 KLEINNK|TV 0.069 . PY17X_1139800 98 INNKTVK|NQ 0.066 . PY17X_1139800 101 KTVKNQK|KK 0.059 . PY17X_1139800 102 TVKNQKK|KK 0.128 . PY17X_1139800 103 VKNQKKK|KS 0.134 . PY17X_1139800 104 KNQKKKK|SS 0.328 . PY17X_1139800 113 ATSLFFK|EN 0.070 . PY17X_1139800 116 LFFKENK|TM 0.067 . PY17X_1139800 120 ENKTMSK|NE 0.058 . PY17X_1139800 125 SKNELIK|PN 0.079 . PY17X_1139800 130 IKPNFEK|EI 0.075 . PY17X_1139800 135 EKEINGK|QS 0.061 . PY17X_1139800 138 INGKQSK|KQ 0.063 . PY17X_1139800 139 NGKQSKK|QS 0.108 . PY17X_1139800 143 SKKQSLK|KK 0.069 . PY17X_1139800 144 KKQSLKK|KN 0.107 . PY17X_1139800 145 KQSLKKK|ND 0.120 . PY17X_1139800 155 NNNDDDK|DG 0.067 . PY17X_1139800 163 GYTTYEK|NS 0.058 . PY17X_1139800 171 SYTGIIR|II 0.079 . PY17X_1139800 179 INNAFSK|KR 0.061 . PY17X_1139800 180 NNAFSKK|RL 0.111 . PY17X_1139800 181 NAFSKKR|LT 0.218 . PY17X_1139800 185 KKRLTNK|NN 0.075 . PY17X_1139800 194 DTVSMVK|MK 0.057 . PY17X_1139800 196 VSMVKMK|KK 0.071 . PY17X_1139800 197 SMVKMKK|KE 0.081 . PY17X_1139800 198 MVKMKKK|EF 0.104 . PY17X_1139800 202 KKKEFLK|ND 0.059 . PY17X_1139800 205 EFLKNDK|KK 0.054 . PY17X_1139800 206 FLKNDKK|KK 0.077 . PY17X_1139800 207 LKNDKKK|KY 0.143 . PY17X_1139800 208 KNDKKKK|YI 0.147 . PY17X_1139800 213 KKYILYK|NG 0.067 . PY17X_1139800 230 HQFDGNK|NP 0.058 . PY17X_1139800 251 YDHNNLR|KP 0.084 . PY17X_1139800 252 DHNNLRK|PE 0.111 . PY17X_1139800 259 PEGNVIR|GM 0.110 . PY17X_1139800 263 VIRGMSK|DK 0.068 . PY17X_1139800 265 RGMSKDK|DL 0.081 . PY17X_1139800 275 LYYHDFK|SS 0.072 . PY17X_1139800 278 HDFKSSK|LK 0.060 . PY17X_1139800 280 FKSSKLK|KN 0.067 . PY17X_1139800 281 KSSKLKK|NT 0.142 . PY17X_1139800 292 HIYEFYK|YN 0.075 . PY17X_1139800 316 NDIYASK|IL 0.062 . PY17X_1139800 326 ESSLIGK|YI 0.063 . PY17X_1139800 340 ENDPDIK|NN 0.053 . PY17X_1139800 346 KNNLYVK|YV 0.073 . PY17X_1139800 349 LYVKYVK|LF 0.057 . PY17X_1139800 357 FTENNNR|LN 0.081 . PY17X_1139800 370 NMYEQDR|EL 0.079 . PY17X_1139800 397 NHNMNVK|QV 0.077 . PY17X_1139800 403 KQVNSNK|IC 0.058 . PY17X_1139800 414 SSIINNR|KK 0.084 . PY17X_1139800 415 SIINNRK|KE 0.063 . PY17X_1139800 416 IINNRKK|EL 0.137 . PY17X_1139800 422 KELNYSR|KQ 0.068 . PY17X_1139800 423 ELNYSRK|QK 0.096 . PY17X_1139800 425 NYSRKQK|EN 0.222 . PY17X_1139800 429 KQKENHK|KK 0.056 . PY17X_1139800 430 QKENHKK|KN 0.106 . PY17X_1139800 431 KENHKKK|NL 0.175 . PY17X_1139800 434 HKKKNLR|KK 0.081 . PY17X_1139800 435 KKKNLRK|KK 0.087 . PY17X_1139800 436 KKNLRKK|KY 0.145 . PY17X_1139800 437 KNLRKKK|YT 0.390 . PY17X_1139800 442 KKYTNSR|NF 0.086 . PY17X_1139800 451 SMDNIFK|LY 0.062 . PY17X_1139800 462 IPIEYAK|DS 0.074 . PY17X_1139800 465 EYAKDSR|LK 0.076 . PY17X_1139800 467 AKDSRLK|RG 0.055 . PY17X_1139800 468 KDSRLKR|GN 0.704 *ProP* PY17X_1139800 471 RLKRGNK|RN 0.105 . PY17X_1139800 472 LKRGNKR|NT 0.172 . PY17X_1139800 477 KRNTPIK|DI 0.124 . PY17X_1139800 483 KDIDEQK|KK 0.066 . PY17X_1139800 484 DIDEQKK|KM 0.092 . PY17X_1139800 485 IDEQKKK|MK 0.111 . PY17X_1139800 487 EQKKKMK|KK 0.074 . PY17X_1139800 488 QKKKMKK|KN 0.105 . PY17X_1139800 489 KKKMKKK|ND 0.161 . PY17X_1139800 495 KNDEISK|YN 0.067 . PY17X_1139800 500 SKYNIIK|KT 0.075 . PY17X_1139800 501 KYNIIKK|TN 0.103 . PY17X_1139800 504 IIKKTNK|KD 0.062 . PY17X_1139800 505 IKKTNKK|DT 0.138 . PY17X_1139800 510 KKDTNGK|IV 0.074 . PY17X_1139800 514 NGKIVPK|EK 0.068 . PY17X_1139800 516 KIVPKEK|NI 0.062 . PY17X_1139800 519 PKEKNIK|LE 0.056 . PY17X_1139800 522 KNIKLEK|EY 0.062 . PY17X_1139800 525 KLEKEYK|TE 0.060 . PY17X_1139800 528 KEYKTEK|DK 0.070 . PY17X_1139800 530 YKTEKDK|II 0.073 . PY17X_1139800 542 NTTVHYK|DK 0.070 . PY17X_1139800 544 TVHYKDK|RR 0.069 . PY17X_1139800 545 VHYKDKR|RN 0.114 . PY17X_1139800 546 HYKDKRR|NT 0.165 . PY17X_1139800 549 DKRRNTR|RP 0.276 . PY17X_1139800 550 KRRNTRR|PE 0.198 . PY17X_1139800 553 NTRRPEK|QK 0.114 . PY17X_1139800 555 RRPEKQK|TE 0.063 . PY17X_1139800 561 KTELTNK|TE 0.052 . PY17X_1139800 571 PTTINVK|SA 0.084 . PY17X_1139800 574 INVKSAK|GG 0.073 . PY17X_1139800 577 KSAKGGK|NI 0.065 . PY17X_1139800 586 NENDILK|HK 0.074 . PY17X_1139800 588 NDILKHK|SK 0.085 . PY17X_1139800 590 ILKHKSK|NM 0.070 . PY17X_1139800 604 FSPQIGK|DY 0.062 . PY17X_1139800 609 GKDYISK|KL 0.061 . PY17X_1139800 610 KDYISKK|LK 0.099 . PY17X_1139800 612 YISKKLK|IY 0.085 . PY17X_1139800 615 KKLKIYK|NK 0.070 . PY17X_1139800 617 LKIYKNK|ED 0.076 . PY17X_1139800 622 NKEDCVK|EN 0.062 . PY17X_1139800 625 DCVKENK|AK 0.058 . PY17X_1139800 627 VKENKAK|KN 0.075 . PY17X_1139800 628 KENKAKK|NC 0.098 . PY17X_1139800 631 KAKKNCR|ID 0.096 . PY17X_1139800 636 CRIDITK|NE 0.057 . PY17X_1139800 642 KNELSSK|IL 0.067 . PY17X_1139800 646 SSKILIK|KK 0.069 . PY17X_1139800 647 SKILIKK|KT 0.095 . PY17X_1139800 648 KILIKKK|TK 0.092 . PY17X_1139800 650 LIKKKTK|KT 0.068 . PY17X_1139800 651 IKKKTKK|TN 0.113 . PY17X_1139800 654 KTKKTNR|EY 0.108 . PY17X_1139800 658 TNREYDK|DQ 0.082 . PY17X_1139800 662 YDKDQNK|DT 0.070 . PY17X_1139800 669 DTPFEIK|ID 0.056 . PY17X_1139800 674 IKIDNNR|II 0.087 . PY17X_1139800 678 NNRIILK|KH 0.066 . PY17X_1139800 679 NRIILKK|HD 0.131 . PY17X_1139800 684 KKHDECK|KM 0.071 . PY17X_1139800 685 KHDECKK|MT 0.097 . PY17X_1139800 690 KKMTIDK|KA 0.077 . PY17X_1139800 691 KMTIDKK|AK 0.115 . PY17X_1139800 693 TIDKKAK|IQ 0.078 . PY17X_1139800 699 KIQMEGK|HL 0.068 . PY17X_1139800 712 NSPSSGK|KK 0.061 . PY17X_1139800 713 SPSSGKK|KE 0.099 . PY17X_1139800 714 PSSGKKK|EN 0.190 . PY17X_1139800 718 KKKENEK|KK 0.061 . PY17X_1139800 719 KKENEKK|KK 0.104 . PY17X_1139800 720 KENEKKK|KK 0.110 . PY17X_1139800 721 ENEKKKK|KK 0.126 . PY17X_1139800 722 NEKKKKK|KI 0.170 . PY17X_1139800 723 EKKKKKK|ID 0.173 . PY17X_1139800 726 KKKKIDK|KG 0.072 . PY17X_1139800 727 KKKIDKK|GD 0.123 . PY17X_1139800 730 IDKKGDK|QK 0.063 . PY17X_1139800 732 KKGDKQK|RE 0.064 . PY17X_1139800 733 KGDKQKR|EK 0.211 . PY17X_1139800 735 DKQKREK|KK 0.059 . PY17X_1139800 736 KQKREKK|KN 0.173 . PY17X_1139800 737 QKREKKK|NL 0.127 . PY17X_1139800 743 KNLLDDK|QL 0.073 . PY17X_1139800 756 LSSMNNK|GD 0.070 . PY17X_1139800 759 MNNKGDK|NE 0.059 . PY17X_1139800 767 EQYLNIK|EK 0.064 . PY17X_1139800 769 YLNIKEK|GT 0.097 . PY17X_1139800 791 NCHHIYK|LN 0.069 . PY17X_1139800 798 LNDNCLK|KN 0.060 . PY17X_1139800 799 NDNCLKK|NY 0.090 . PY17X_1139800 805 KNYVVCK|VC 0.077 . PY17X_1139800 809 VCKVCYK|KR 0.056 . PY17X_1139800 810 CKVCYKK|RC 0.077 . PY17X_1139800 811 KVCYKKR|CI 0.300 . PY17X_1139800 829 YGWLNFK|WT 0.066 . PY17X_1139800 842 FLELSVR|QK 0.078 . PY17X_1139800 844 ELSVRQK|KK 0.069 . PY17X_1139800 845 LSVRQKK|KF 0.253 . PY17X_1139800 846 SVRQKKK|FY 0.169 . PY17X_1139800 851 KKFYAWK|RL 0.070 . PY17X_1139800 852 KFYAWKR|LS 0.169 . PY17X_1139800 873 LYNNCIR|QG 0.095 . PY17X_1139800 894 VLIEYEK|KH 0.053 . PY17X_1139800 895 LIEYEKK|HN 0.106 . PY17X_1139800 917 DYTHENK|NW 0.058 . PY17X_1139800 931 SGMYICR|LN 0.096 . PY17X_1139800 939 NCNGIQR|KI 0.085 . PY17X_1139800 940 CNGIQRK|II 0.087 . PY17X_1139800 950 DDYVPVK|SN 0.079 . PY17X_1139800 964 AYSNNEK|EL 0.063 . PY17X_1139800 973 WVTLLEK|AF 0.058 . PY17X_1139800 977 LEKAFVK|LM 0.072 . PY17X_1139800 1008 PVTISLK|SK 0.064 . PY17X_1139800 1010 TISLKSK|IS 0.077 . PY17X_1139800 1029 THSAIQK|NF 0.073 . PY17X_1139800 1036 NFIINDK|KY 0.062 . PY17X_1139800 1037 FIINDKK|YE 0.089 . PY17X_1139800 1043 KYENYMK|KE 0.064 . PY17X_1139800 1044 YENYMKK|EM 0.102 . PY17X_1139800 1053 MHFVQEK|CE 0.073 . PY17X_1139800 1057 QEKCENK|MF 0.069 . PY17X_1139800 1060 CENKMFK|DI 0.109 . PY17X_1139800 1069 YDNHNDK|RN 0.061 . PY17X_1139800 1070 DNHNDKR|NK 0.212 . PY17X_1139800 1072 HNDKRNK|MK 0.062 . PY17X_1139800 1074 DKRNKMK|NT 0.075 . PY17X_1139800 1079 MKNTLSR|YA 0.133 . PY17X_1139800 1083 LSRYAIK|DY 0.093 . PY17X_1139800 1087 AIKDYGK|NK 0.056 . PY17X_1139800 1089 KDYGKNK|KN 0.067 . PY17X_1139800 1090 DYGKNKK|NN 0.087 . PY17X_1139800 1098 NFLFLSK|TV 0.057 . PY17X_1139800 1101 FLSKTVK|NT 0.084 . PY17X_1139800 1106 VKNTSNK|LD 0.058 . PY17X_1139800 1109 TSNKLDK|FT 0.100 . PY17X_1139800 1116 FTYVVIK|SR 0.077 . PY17X_1139800 1118 YVVIKSR|NL 0.095 . PY17X_1139800 1124 RNLSIHR|LF 0.072 . PY17X_1139800 1136 NYTLSSR|WD 0.066 . PY17X_1139800 1142 RWDYYNK|LK 0.054 . PY17X_1139800 1144 DYYNKLK|NY 0.063 . PY17X_1139800 1150 KNYWHFR|NI 0.108 . PY17X_1139800 1155 FRNIYMK|CK 0.079 . PY17X_1139800 1157 NIYMKCK|RR 0.058 . PY17X_1139800 1158 IYMKCKR|RQ 0.123 . PY17X_1139800 1159 YMKCKRR|QV 0.211 . PY17X_1139800 1162 CKRRQVR|VA 0.289 . PY17X_1139800 1165 RQVRVAK|LF 0.137 . PY17X_1139800 1169 VAKLFNR|DI 0.148 . PY17X_1139800 1185 NCEGLIR|NG 0.071 . PY17X_1139800 1198 QNVEINK|FE 0.072 . PY17X_1139800 1202 INKFEQK|KI 0.067 . PY17X_1139800 1203 NKFEQKK|IR 0.121 . PY17X_1139800 1205 FEQKKIR|GE 0.126 . PY17X_1139800 1210 IRGEHIR|KK 0.109 . PY17X_1139800 1211 RGEHIRK|KT 0.071 . PY17X_1139800 1212 GEHIRKK|TV 0.188 . PY17X_1139800 1217 KKTVSNK|KK 0.069 . PY17X_1139800 1218 KTVSNKK|KA 0.105 . PY17X_1139800 1219 TVSNKKK|AD 0.151 . PY17X_1139800 1225 KADYEVK|KK 0.062 . PY17X_1139800 1226 ADYEVKK|KR 0.105 . PY17X_1139800 1227 DYEVKKK|RR 0.089 . PY17X_1139800 1228 YEVKKKR|RK 0.137 . PY17X_1139800 1229 EVKKKRR|KQ 0.109 . PY17X_1139800 1230 VKKKRRK|QF 0.089 . PY17X_1139800 1239 LCSEVSK|MD 0.068 . PY17X_1139800 1265 EENLIMR|AD 0.082 . PY17X_1139800 1268 LIMRADK|ED 0.140 . PY17X_1139800 1277 EEPYDEK|WD 0.062 . PY17X_1139800 1290 NMYDGIK|KG 0.054 . PY17X_1139800 1291 MYDGIKK|GK 0.087 . PY17X_1139800 1293 DGIKKGK|CV 0.077 . PY17X_1139800 1326 STGIVTK|HA 0.083 . PY17X_1139800 1338 LNIESYK|GD 0.058 . PY17X_1139800 1341 ESYKGDK|LL 0.064 . PY17X_1139800 1346 DKLLYIK|NP 0.057 . PY17X_1139800 1353 NPWGCIR|WK 0.122 . PY17X_1139800 1355 WGCIRWK|GK 0.069 . PY17X_1139800 1357 CIRWKGK|YS 0.094 . PY17X_1139800 1368 DDETWTK|KL 0.067 . PY17X_1139800 1369 DETWTKK|LQ 0.076 . PY17X_1139800 1372 WTKKLQK|KL 0.066 . PY17X_1139800 1373 TKKLQKK|LN 0.117 . PY17X_1139800 1380 LNYSLEK|AK 0.065 . PY17X_1139800 1382 YSLEKAK|NK 0.078 . PY17X_1139800 1384 LEKAKNK|DD 0.081 . PY17X_1139800 1394 CFWIQWK|DV 0.095 . PY17X_1139800 1398 QWKDVVK|YF 0.078 . PY17X_1139800 1421 QFEIHTK|WE 0.065 . PY17X_1139800 1449 NPQFSLR|IN 0.125 . PY17X_1139800 1453 SLRINVK|KE 0.073 . PY17X_1139800 1454 LRINVKK|ED 0.109 . PY17X_1139800 1467 GMYYIGK|KP 0.061 . PY17X_1139800 1468 MYYIGKK|PI 0.099 . PY17X_1139800 1478 VWILLSR|HV 0.100 . PY17X_1139800 1481 LLSRHVR|DR 0.389 . PY17X_1139800 1483 SRHVRDR|KT 0.207 . PY17X_1139800 1484 RHVRDRK|TD 0.139 . PY17X_1139800 1490 KTDVSQK|YL 0.066 . PY17X_1139800 1500 LHIHAGK|DR 0.065 . PY17X_1139800 1502 IHAGKDR|IV 0.178 . PY17X_1139800 1511 CPLFPIK|QG 0.059 . PY17X_1139800 1524 GECTFTK|LV 0.096 . PY17X_1139800 1536 EENIAQK|GK 0.069 . PY17X_1139800 1538 NIAQKGK|SD 0.091 . PY17X_1139800 1541 QKGKSDK|SK 0.093 . PY17X_1139800 1543 GKSDKSK|VD 0.082 . PY17X_1139800 1548 SKVDNNK|KE 0.061 . PY17X_1139800 1549 KVDNNKK|EN 0.085 . PY17X_1139800 1554 KKENLAK|RS 0.071 . PY17X_1139800 1555 KENLAKR|SN 0.523 *ProP* PY17X_1139800 1571 NEQETLR|NV 0.125 . PY17X_1139800 1585 VSQYSQK|DE 0.067 . PY17X_1139800 1593 EFNFTLK|VF 0.062 . PY17X_1139800 1619 YESLYFK|GE 0.065 . PY17X_1139800 1625 KGEWDTK|CA 0.072 . PY17X_1139800 1639 NLWSYFR|NP 0.073 . PY17X_1139800 1644 FRNPHIR|FY 0.152 . PY17X_1139800 1668 EHSVNLR|IF 0.093 . PY17X_1139800 1671 VNLRIFK|GL 0.141 . PY17X_1139800 1678 GLTSSPR|SL 0.208 . PY17X_1139800 1681 SSPRSLK|KG 0.116 . PY17X_1139800 1682 SPRSLKK|GE 0.115 . PY17X_1139800 1692 ISSGAYK|SG 0.107 . PY17X_1139800 1715 LIPSLYR|AD 0.070 . PY17X_1139800 1733 HYPNTIK|KR 0.052 . PY17X_1139800 1734 YPNTIKK|RP 0.086 . PY17X_1139800 1735 PNTIKKR|PA 0.213 . PY17X_1139800 1754 PPFSIFK|YK 0.065 . PY17X_1139800 1756 FSIFKYK|LI 0.071 . PY17X_1139800 1764 ISLYSLK|NY 0.071 . PY17X_1139800 1782 VTLLSLK|VT 0.054 . PY17X_1139800 1792 FQNIDIK|GI 0.065 . PY17X_1139800 1801 PFVNIYK|LV 0.075 . PY17X_1139800 1805 IYKLVDK|KQ 0.064 . PY17X_1139800 1806 YKLVDKK|QD 0.090 . PY17X_1139800 1821 ESSNIFK|NN 0.068 . PY17X_1139800 1837 HNGSVYK|II 0.079 . PY17X_1139800 1841 VYKIIQK|CN 0.065 . PY17X_1139800 1865 GYDYYIK|FN 0.065 . PY17X_1139800 1891 LITTNIK|ED 0.054 . PY17X_1139800 1906 THFVSDK|LI 0.089 . PY17X_1139800 1913 LISFNEK|GM 0.077 . PY17X_1139800 1919 KGMHINR|R- 0.085 . PY17X_1139800 1920 GMHINRR|-- 0.204 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India