Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/ProtPathDB/database/db_connect.php on line 2
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ProtPathDB

 • No Results
 • No Results
No Results
No Results
  No Results
 • MitoProt II - v1.101 File : /home/rajan/sadaf/4480_mitoprot/test/PY17X_1223700.fa Sequence name : PY17X_1223700 Sequence length : 1887 VALUES OF COMPUTED PARAMETERS Coef20 : 3.087 CoefTot : -0.402 ChDiff : 112 ZoneTo : 5 KR : 1 DE : 0 CleavSite : 0 HYDROPHOBIC SCALE USED GES KD GVH1 ECS H17 : 2.135 2.488 0.492 0.884 MesoH : 0.950 1.485 0.064 0.578 MuHd_075 : 25.621 15.187 8.958 4.532 MuHd_095 : 7.351 6.136 1.582 3.140 MuHd_100 : 13.524 5.243 3.671 4.051 MuHd_105 : 18.504 6.479 5.376 4.445 Hmax_075 : -1.300 2.100 -0.809 1.500 Hmax_095 : -9.000 -0.700 -5.065 0.830 Hmax_100 : -8.700 -3.300 -4.007 0.820 Hmax_105 : -7.350 -2.100 -3.964 1.353 CLASS NOT-MITO MITO(/CHLORO) DFM : 0.8780 0.1220 DFMC : 0.9298 0.0702
 • ##### ProP v.1.0b ProPeptide Cleavage Site Prediction ##### ##### Furin-type cleavage site prediction (Arginine/Lysine residues) ##### 1887 PY17X_1223700 MNIQKDFVCYNKSEKENYKKKKNIYNILLKDGINYIENEHNEIIKNDNYVRTLFFEYDQKKIEKTISFKNNYSENVYNIV 80 TKFENENLINYKNFPQKNKPCFFRTKQLKQNISFLNKNKNKKYLIFFMGPKKKIKKNEKLVKCNILNKSIEKNKNFKKGK 160 QGKDITTTYKHFCKRIINYNLSPNLYYNYKNEQIDTLFSEKPSKKFVCENNIARPYGNVNLSNEFKSEFEQISKKDKNNL 240 KNKETTQSQNNEYFMFQNINNFLCGQNTCTNNIYDDHNYVTNLENNKNEQIQFSSNLKEECVDFPKNKQSNLKQLGKNNQ 320 SNLKQLGKKDSKNGILDNDIPPVNEKGNIKLDKENDDNKKKNVKKNGKKKSGGSGSGSGGKKNSNFKAHNEMNKMGSHKS 400 YGINKDVRGFEETLKFMKYRELLRKYMGTFYNYSSLKCASYIILYAVITKVITQISKNLTTGYIFNEPGIDAFDDNYTNG 480 STVLGNHNIFFFLNIYDLNSVIQSICYGILFVSIILLIKLGISSNYLLAGRLTILFMFLYLIQIPIVIYSNFLFLKKVEN 560 DLLDSSSKLYDKKNYFNLQLQKVYNIFYVDTINLLIYTILISGVSLYATYNKLIYPHLLKFYLDTFFLNSYSIIKKEVIH 640 FRVPNNIDAYYLNKMNSYLFNTLYKKQDAIKNEDIESNTKSAIGYNVVIKKEKCSFFFTKFFRNKKQTHKKNTKRTSIKT 720 IEMDFYIIFYIGELDRKGRPHGFGYWRGIHSEGEVLIGYWYHGIPVGPFKCRDLKTGSGFMCIKIGYGHTSCEPNDLKIG 800 LADTECCVSGAFYRTFPRVVFYNLNLTLQDSKKKITKKKKMDKKNNYYNHGVAEKRECCEYLVVEKASNDILRINYSKIA 880 NNIYSDENPECSDAGLENNLNFKSHKNNNTKATDTEMHTSSVIDSELYLKGKCIDYDDLYNLSYDINELALEESTLNEAE 960 NGLHNNLESMESNSNNNMEILFNEQLDADRKLESTRVLNTNEKNCSYSKNEYELNNICIVQNNSESHKIEDLDCNDFDGL 1040 KSCKYNDTNLQNLKNLQNLNNDILQHSEKKEITFESNCINNMDVIKSGNSVNQKDNINLKKKKKKIIMNNIKHGAIHIPV 1120 EKSDMSIETKKKKKNTKKKSNLENNKNSLYNGSENQPDKTLTKKSKKIKSETGKNKIKYNDLNLSNVSKGKMGSEEKERE 1200 KEKERKKGTNVIIKLGKNKVGENVGENKLNFKMSNEFVKKTSSKQIKRKVKKRIGYSMKRTIFRLKNFKFIKNYKNSNIS 1280 DNNKIKNEIKKNKKRWIMGHKKLFIPKTFSGTLPKLRIKKKKYKSLLFSEYITNVYKTKCMNIILQNLCPHMPNFGITYN 1360 TDLHISIDAERGLYITGYINKKNSNYPMLRNKNRKTDDLEDNEVKIKIIKKTKNENILNNKKNVNKKLYSWIDDIKELSL 1440 EGWVRCELAGSLEAVIFIHGYNTSHLEALQILGQMASFGNFPNYIKLFLFNWPSGKNMLEFFIARENSKNKEIHHAFKSF 1520 LNTLRNNGIKQIHIITHSMGTRMFLLSFHDIVKADLFSNIDEEDNVENNKNKMKLITLTMMNPEYSLNDFVNKEYIFLRS 1600 YCTVISIYCDSNDKALKWAEIFSGTKSLGKNVFDLNVSKINFSKYSNCSSDNNVFDSNKLDCYSIQIDNKKKKKKNPKDI 1680 QKFNANYMHSSSYFDWEKCEVINGNQKKGITTCFNNSMNKFFNLIRFCCLKQKKVGIKKDAYSSNISVDNEYGDKGAKYN 1760 TDYKSSFEGNKNKQNNLSLKTNLHHQPPMFRNTLLVFTGIEPNYCYRDNRDWLDVDVIDTTWLGSNVHTLRHSYWSLNRE 1840 IIEDIRELIVTRKRARQRTSRLDRREGNVWVYRVAPSHLKSIFDSDI 1920 ................................................................................ 80 ................................................................................ 160 ................................................................................ 240 ................................................................................ 320 ................................................................................ 400 ................................................................................ 480 ................................................................................ 560 ................................................................................ 640 ................................................................................ 720 ................................................................................ 800 ................................................................................ 880 ................................................................................ 960 ................................................................................ 1040 ................................................................................ 1120 ................................................................................ 1200 ................................................................................ 1280 ................................................................................ 1360 ................................................................................ 1440 ................................................................................ 1520 ................................................................................ 1600 ................................................................................ 1680 ................................................................................ 1760 ................................................................................ 1840 ............................................... 1920 Propeptide cleavage sites predicted: Arg(R)/Lys(K): 0 Name Pos Context Score Pred ____________________________v_________________ PY17X_1223700 5 --MNIQK|DF 0.066 . PY17X_1223700 12 DFVCYNK|SE 0.062 . PY17X_1223700 15 CYNKSEK|EN 0.068 . PY17X_1223700 19 SEKENYK|KK 0.062 . PY17X_1223700 20 EKENYKK|KK 0.083 . PY17X_1223700 21 KENYKKK|KN 0.112 . PY17X_1223700 22 ENYKKKK|NI 0.155 . PY17X_1223700 30 IYNILLK|DG 0.070 . PY17X_1223700 45 EHNEIIK|ND 0.066 . PY17X_1223700 51 KNDNYVR|TL 0.086 . PY17X_1223700 60 FFEYDQK|KI 0.061 . PY17X_1223700 61 FEYDQKK|IE 0.080 . PY17X_1223700 64 DQKKIEK|TI 0.068 . PY17X_1223700 69 EKTISFK|NN 0.061 . PY17X_1223700 82 VYNIVTK|FE 0.073 . PY17X_1223700 92 ENLINYK|NF 0.060 . PY17X_1223700 97 YKNFPQK|NK 0.070 . PY17X_1223700 99 NFPQKNK|PC 0.062 . PY17X_1223700 104 NKPCFFR|TK 0.092 . PY17X_1223700 106 PCFFRTK|QL 0.071 . PY17X_1223700 109 FRTKQLK|QN 0.068 . PY17X_1223700 117 NISFLNK|NK 0.066 . PY17X_1223700 119 SFLNKNK|NK 0.059 . PY17X_1223700 121 LNKNKNK|KY 0.070 . PY17X_1223700 122 NKNKNKK|YL 0.117 . PY17X_1223700 131 IFFMGPK|KK 0.058 . PY17X_1223700 132 FFMGPKK|KI 0.101 . PY17X_1223700 133 FMGPKKK|IK 0.095 . PY17X_1223700 135 GPKKKIK|KN 0.083 . PY17X_1223700 136 PKKKIKK|NE 0.081 . PY17X_1223700 139 KIKKNEK|LV 0.068 . PY17X_1223700 142 KNEKLVK|CN 0.063 . PY17X_1223700 148 KCNILNK|SI 0.098 . PY17X_1223700 152 LNKSIEK|NK 0.056 . PY17X_1223700 154 KSIEKNK|NF 0.071 . PY17X_1223700 157 EKNKNFK|KG 0.072 . PY17X_1223700 158 KNKNFKK|GK 0.131 . PY17X_1223700 160 KNFKKGK|QG 0.086 . PY17X_1223700 163 KKGKQGK|DI 0.115 . PY17X_1223700 170 DITTTYK|HF 0.061 . PY17X_1223700 174 TYKHFCK|RI 0.068 . PY17X_1223700 175 YKHFCKR|II 0.213 . PY17X_1223700 190 NLYYNYK|NE 0.057 . PY17X_1223700 201 DTLFSEK|PS 0.055 . PY17X_1223700 204 FSEKPSK|KF 0.059 . PY17X_1223700 205 SEKPSKK|FV 0.194 . PY17X_1223700 214 CENNIAR|PY 0.116 . PY17X_1223700 226 NLSNEFK|SE 0.096 . PY17X_1223700 234 EFEQISK|KD 0.054 . PY17X_1223700 235 FEQISKK|DK 0.101 . PY17X_1223700 237 QISKKDK|NN 0.073 . PY17X_1223700 241 KDKNNLK|NK 0.071 . PY17X_1223700 243 KNNLKNK|ET 0.097 . PY17X_1223700 287 TNLENNK|NE 0.058 . PY17X_1223700 298 QFSSNLK|EE 0.058 . PY17X_1223700 306 ECVDFPK|NK 0.064 . PY17X_1223700 308 VDFPKNK|QS 0.068 . PY17X_1223700 313 NKQSNLK|QL 0.082 . PY17X_1223700 317 NLKQLGK|NN 0.066 . PY17X_1223700 324 NNQSNLK|QL 0.071 . PY17X_1223700 328 NLKQLGK|KD 0.064 . PY17X_1223700 329 LKQLGKK|DS 0.134 . PY17X_1223700 332 LGKKDSK|NG 0.055 . PY17X_1223700 346 IPPVNEK|GN 0.066 . PY17X_1223700 350 NEKGNIK|LD 0.057 . PY17X_1223700 353 GNIKLDK|EN 0.073 . PY17X_1223700 359 KENDDNK|KK 0.064 . PY17X_1223700 360 ENDDNKK|KN 0.081 . PY17X_1223700 361 NDDNKKK|NV 0.143 . PY17X_1223700 364 NKKKNVK|KN 0.077 . PY17X_1223700 365 KKKNVKK|NG 0.110 . PY17X_1223700 368 NVKKNGK|KK 0.068 . PY17X_1223700 369 VKKNGKK|KS 0.123 . PY17X_1223700 370 KKNGKKK|SG 0.292 . PY17X_1223700 381 GSGSGGK|KN 0.062 . PY17X_1223700 382 SGSGGKK|NS 0.107 . PY17X_1223700 387 KKNSNFK|AH 0.072 . PY17X_1223700 394 AHNEMNK|MG 0.073 . PY17X_1223700 399 NKMGSHK|SY 0.114 . PY17X_1223700 405 KSYGINK|DV 0.128 . PY17X_1223700 408 GINKDVR|GF 0.128 . PY17X_1223700 415 GFEETLK|FM 0.056 . PY17X_1223700 418 ETLKFMK|YR 0.061 . PY17X_1223700 420 LKFMKYR|EL 0.130 . PY17X_1223700 424 KYRELLR|KY 0.074 . PY17X_1223700 425 YRELLRK|YM 0.113 . PY17X_1223700 437 YNYSSLK|CA 0.076 . PY17X_1223700 450 LYAVITK|VI 0.067 . PY17X_1223700 457 VITQISK|NL 0.059 . PY17X_1223700 519 SIILLIK|LG 0.056 . PY17X_1223700 531 NYLLAGR|LT 0.064 . PY17X_1223700 556 SNFLFLK|KV 0.084 . PY17X_1223700 557 NFLFLKK|VE 0.081 . PY17X_1223700 568 LLDSSSK|LY 0.060 . PY17X_1223700 572 SSKLYDK|KN 0.060 . PY17X_1223700 573 SKLYDKK|NY 0.100 . PY17X_1223700 582 FNLQLQK|VY 0.055 . PY17X_1223700 612 LYATYNK|LI 0.068 . PY17X_1223700 620 IYPHLLK|FY 0.057 . PY17X_1223700 635 NSYSIIK|KE 0.056 . PY17X_1223700 636 SYSIIKK|EV 0.148 . PY17X_1223700 642 KEVIHFR|VP 0.085 . PY17X_1223700 654 DAYYLNK|MN 0.070 . PY17X_1223700 665 LFNTLYK|KQ 0.067 . PY17X_1223700 666 FNTLYKK|QD 0.077 . PY17X_1223700 671 KKQDAIK|NE 0.066 . PY17X_1223700 680 DIESNTK|SA 0.073 . PY17X_1223700 690 GYNVVIK|KE 0.064 . PY17X_1223700 691 YNVVIKK|EK 0.103 . PY17X_1223700 693 VVIKKEK|CS 0.067 . PY17X_1223700 700 CSFFFTK|FF 0.088 . PY17X_1223700 703 FFTKFFR|NK 0.075 . PY17X_1223700 705 TKFFRNK|KQ 0.071 . PY17X_1223700 706 KFFRNKK|QT 0.321 . PY17X_1223700 710 NKKQTHK|KN 0.062 . PY17X_1223700 711 KKQTHKK|NT 0.100 . PY17X_1223700 714 THKKNTK|RT 0.071 . PY17X_1223700 715 HKKNTKR|TS 0.220 . PY17X_1223700 719 TKRTSIK|TI 0.083 . PY17X_1223700 736 YIGELDR|KG 0.078 . PY17X_1223700 737 IGELDRK|GR 0.073 . PY17X_1223700 739 ELDRKGR|PH 0.306 . PY17X_1223700 747 HGFGYWR|GI 0.114 . PY17X_1223700 770 IPVGPFK|CR 0.067 . PY17X_1223700 772 VGPFKCR|DL 0.143 . PY17X_1223700 775 FKCRDLK|TG 0.109 . PY17X_1223700 784 SGFMCIK|IG 0.061 . PY17X_1223700 798 CEPNDLK|IG 0.052 . PY17X_1223700 814 VSGAFYR|TF 0.089 . PY17X_1223700 818 FYRTFPR|VV 0.116 . PY17X_1223700 832 LTLQDSK|KK 0.057 . PY17X_1223700 833 TLQDSKK|KI 0.154 . PY17X_1223700 834 LQDSKKK|IT 0.107 . PY17X_1223700 837 SKKKITK|KK 0.061 . PY17X_1223700 838 KKKITKK|KK 0.117 . PY17X_1223700 839 KKITKKK|KM 0.154 . PY17X_1223700 840 KITKKKK|MD 0.105 . PY17X_1223700 843 KKKKMDK|KN 0.071 . PY17X_1223700 844 KKKMDKK|NN 0.100 . PY17X_1223700 855 NHGVAEK|RE 0.056 . PY17X_1223700 856 HGVAEKR|EC 0.176 . PY17X_1223700 866 EYLVVEK|AS 0.063 . PY17X_1223700 873 ASNDILR|IN 0.103 . PY17X_1223700 878 LRINYSK|IA 0.074 . PY17X_1223700 903 ENNLNFK|SH 0.071 . PY17X_1223700 906 LNFKSHK|NN 0.072 . PY17X_1223700 911 HKNNNTK|AT 0.102 . PY17X_1223700 930 DSELYLK|GK 0.058 . PY17X_1223700 932 ELYLKGK|CI 0.066 . PY17X_1223700 990 EQLDADR|KL 0.073 . PY17X_1223700 991 QLDADRK|LE 0.066 . PY17X_1223700 996 RKLESTR|VL 0.098 . PY17X_1223700 1003 VLNTNEK|NC 0.062 . PY17X_1223700 1009 KNCSYSK|NE 0.055 . PY17X_1223700 1028 NNSESHK|IE 0.066 . PY17X_1223700 1041 NDFDGLK|SC 0.060 . PY17X_1223700 1044 DGLKSCK|YN 0.075 . PY17X_1223700 1054 TNLQNLK|NL 0.059 . PY17X_1223700 1069 ILQHSEK|KE 0.068 . PY17X_1223700 1070 LQHSEKK|EI 0.100 . PY17X_1223700 1086 NNMDVIK|SG 0.076 . PY17X_1223700 1094 GNSVNQK|DN 0.079 . PY17X_1223700 1100 KDNINLK|KK 0.067 . PY17X_1223700 1101 DNINLKK|KK 0.111 . PY17X_1223700 1102 NINLKKK|KK 0.120 . PY17X_1223700 1103 INLKKKK|KK 0.104 . PY17X_1223700 1104 NLKKKKK|KI 0.111 . PY17X_1223700 1105 LKKKKKK|II 0.197 . PY17X_1223700 1112 IIMNNIK|HG 0.066 . PY17X_1223700 1122 IHIPVEK|SD 0.080 . PY17X_1223700 1130 DMSIETK|KK 0.065 . PY17X_1223700 1131 MSIETKK|KK 0.081 . PY17X_1223700 1132 SIETKKK|KK 0.100 . PY17X_1223700 1133 IETKKKK|KN 0.113 . PY17X_1223700 1134 ETKKKKK|NT 0.117 . PY17X_1223700 1137 KKKKNTK|KK 0.079 . PY17X_1223700 1138 KKKNTKK|KS 0.095 . PY17X_1223700 1139 KKNTKKK|SN 0.229 . PY17X_1223700 1146 SNLENNK|NS 0.055 . PY17X_1223700 1159 SENQPDK|TL 0.070 . PY17X_1223700 1163 PDKTLTK|KS 0.060 . PY17X_1223700 1164 DKTLTKK|SK 0.119 . PY17X_1223700 1166 TLTKKSK|KI 0.071 . PY17X_1223700 1167 LTKKSKK|IK 0.116 . PY17X_1223700 1169 KKSKKIK|SE 0.122 . PY17X_1223700 1174 IKSETGK|NK 0.075 . PY17X_1223700 1176 SETGKNK|IK 0.068 . PY17X_1223700 1178 TGKNKIK|YN 0.079 . PY17X_1223700 1189 NLSNVSK|GK 0.087 . PY17X_1223700 1191 SNVSKGK|MG 0.074 . PY17X_1223700 1197 KMGSEEK|ER 0.060 . PY17X_1223700 1199 GSEEKER|EK 0.114 . PY17X_1223700 1201 EEKEREK|EK 0.064 . PY17X_1223700 1203 KEREKEK|ER 0.072 . PY17X_1223700 1205 REKEKER|KK 0.106 . PY17X_1223700 1206 EKEKERK|KG 0.082 . PY17X_1223700 1207 KEKERKK|GT 0.123 . PY17X_1223700 1214 GTNVIIK|LG 0.060 . PY17X_1223700 1217 VIIKLGK|NK 0.061 . PY17X_1223700 1219 IKLGKNK|VG 0.068 . PY17X_1223700 1228 ENVGENK|LN 0.062 . PY17X_1223700 1232 ENKLNFK|MS 0.061 . PY17X_1223700 1239 MSNEFVK|KT 0.081 . PY17X_1223700 1240 SNEFVKK|TS 0.146 . PY17X_1223700 1244 VKKTSSK|QI 0.072 . PY17X_1223700 1247 TSSKQIK|RK 0.085 . PY17X_1223700 1248 SSKQIKR|KV 0.276 . PY17X_1223700 1249 SKQIKRK|VK 0.115 . PY17X_1223700 1251 QIKRKVK|KR 0.110 . PY17X_1223700 1252 IKRKVKK|RI 0.180 . PY17X_1223700 1253 KRKVKKR|IG 0.255 . PY17X_1223700 1259 RIGYSMK|RT 0.071 . PY17X_1223700 1260 IGYSMKR|TI 0.132 . PY17X_1223700 1264 MKRTIFR|LK 0.086 . PY17X_1223700 1266 RTIFRLK|NF 0.059 . PY17X_1223700 1269 FRLKNFK|FI 0.069 . PY17X_1223700 1272 KNFKFIK|NY 0.068 . PY17X_1223700 1275 KFIKNYK|NS 0.062 . PY17X_1223700 1284 NISDNNK|IK 0.067 . PY17X_1223700 1286 SDNNKIK|NE 0.072 . PY17X_1223700 1290 KIKNEIK|KN 0.061 . PY17X_1223700 1291 IKNEIKK|NK 0.123 . PY17X_1223700 1293 NEIKKNK|KR 0.071 . PY17X_1223700 1294 EIKKNKK|RW 0.091 . PY17X_1223700 1295 IKKNKKR|WI 0.306 . PY17X_1223700 1301 RWIMGHK|KL 0.061 . PY17X_1223700 1302 WIMGHKK|LF 0.108 . PY17X_1223700 1307 KKLFIPK|TF 0.070 . PY17X_1223700 1315 FSGTLPK|LR 0.059 . PY17X_1223700 1317 GTLPKLR|IK 0.089 . PY17X_1223700 1319 LPKLRIK|KK 0.057 . PY17X_1223700 1320 PKLRIKK|KK 0.256 . PY17X_1223700 1321 KLRIKKK|KY 0.131 . PY17X_1223700 1322 LRIKKKK|YK 0.191 . PY17X_1223700 1324 IKKKKYK|SL 0.105 . PY17X_1223700 1337 YITNVYK|TK 0.058 . PY17X_1223700 1339 TNVYKTK|CM 0.081 . PY17X_1223700 1371 ISIDAER|GL 0.089 . PY17X_1223700 1381 ITGYINK|KN 0.062 . PY17X_1223700 1382 TGYINKK|NS 0.075 . PY17X_1223700 1390 SNYPMLR|NK 0.089 . PY17X_1223700 1392 YPMLRNK|NR 0.057 . PY17X_1223700 1394 MLRNKNR|KT 0.189 . PY17X_1223700 1395 LRNKNRK|TD 0.108 . PY17X_1223700 1405 LEDNEVK|IK 0.057 . PY17X_1223700 1407 DNEVKIK|II 0.064 . PY17X_1223700 1410 VKIKIIK|KT 0.059 . PY17X_1223700 1411 KIKIIKK|TK 0.088 . PY17X_1223700 1413 KIIKKTK|NE 0.060 . PY17X_1223700 1421 ENILNNK|KN 0.055 . PY17X_1223700 1422 NILNNKK|NV 0.120 . PY17X_1223700 1426 NKKNVNK|KL 0.070 . PY17X_1223700 1427 KKNVNKK|LY 0.153 . PY17X_1223700 1436 SWIDDIK|EL 0.065 . PY17X_1223700 1445 SLEGWVR|CE 0.076 . PY17X_1223700 1486 NFPNYIK|LF 0.051 . PY17X_1223700 1496 FNWPSGK|NM 0.057 . PY17X_1223700 1505 LEFFIAR|EN 0.097 . PY17X_1223700 1509 IARENSK|NK 0.063 . PY17X_1223700 1511 RENSKNK|EI 0.102 . PY17X_1223700 1518 EIHHAFK|SF 0.082 . PY17X_1223700 1525 SFLNTLR|NN 0.102 . PY17X_1223700 1530 LRNNGIK|QI 0.104 . PY17X_1223700 1542 THSMGTR|MF 0.106 . PY17X_1223700 1553 SFHDIVK|AD 0.059 . PY17X_1223700 1570 DNVENNK|NK 0.058 . PY17X_1223700 1572 VENNKNK|MK 0.083 . PY17X_1223700 1574 NNKNKMK|LI 0.070 . PY17X_1223700 1593 LNDFVNK|EY 0.060 . PY17X_1223700 1599 KEYIFLR|SY 0.161 . PY17X_1223700 1614 YCDSNDK|AL 0.058 . PY17X_1223700 1617 SNDKALK|WA 0.074 . PY17X_1223700 1626 EIFSGTK|SL 0.080 . PY17X_1223700 1630 GTKSLGK|NV 0.075 . PY17X_1223700 1639 FDLNVSK|IN 0.059 . PY17X_1223700 1644 SKINFSK|YS 0.068 . PY17X_1223700 1659 NVFDSNK|LD 0.056 . PY17X_1223700 1670 SIQIDNK|KK 0.060 . PY17X_1223700 1671 IQIDNKK|KK 0.092 . PY17X_1223700 1672 QIDNKKK|KK 0.081 . PY17X_1223700 1673 IDNKKKK|KK 0.151 . PY17X_1223700 1674 DNKKKKK|KN 0.104 . PY17X_1223700 1675 NKKKKKK|NP 0.146 . PY17X_1223700 1678 KKKKNPK|DI 0.092 . PY17X_1223700 1682 NPKDIQK|FN 0.076 . PY17X_1223700 1698 SYFDWEK|CE 0.059 . PY17X_1223700 1707 VINGNQK|KG 0.056 . PY17X_1223700 1708 INGNQKK|GI 0.202 . PY17X_1223700 1720 FNNSMNK|FF 0.068 . PY17X_1223700 1726 KFFNLIR|FC 0.086 . PY17X_1223700 1731 IRFCCLK|QK 0.066 . PY17X_1223700 1733 FCCLKQK|KV 0.091 . PY17X_1223700 1734 CCLKQKK|VG 0.081 . PY17X_1223700 1738 QKKVGIK|KD 0.060 . PY17X_1223700 1739 KKVGIKK|DA 0.144 . PY17X_1223700 1755 DNEYGDK|GA 0.061 . PY17X_1223700 1758 YGDKGAK|YN 0.066 . PY17X_1223700 1764 KYNTDYK|SS 0.086 . PY17X_1223700 1771 SSFEGNK|NK 0.060 . PY17X_1223700 1773 FEGNKNK|QN 0.074 . PY17X_1223700 1780 QNNLSLK|TN 0.071 . PY17X_1223700 1791 HQPPMFR|NT 0.084 . PY17X_1223700 1807 EPNYCYR|DN 0.135 . PY17X_1223700 1810 YCYRDNR|DW 0.322 . PY17X_1223700 1831 SNVHTLR|HS 0.105 . PY17X_1223700 1839 SYWSLNR|EI 0.084 . PY17X_1223700 1846 EIIEDIR|EL 0.071 . PY17X_1223700 1852 RELIVTR|KR 0.076 . PY17X_1223700 1853 ELIVTRK|RA 0.084 . PY17X_1223700 1854 LIVTRKR|AR 0.098 . PY17X_1223700 1856 VTRKRAR|QR 0.087 . PY17X_1223700 1858 RKRARQR|TS 0.090 . PY17X_1223700 1861 ARQRTSR|LD 0.256 . PY17X_1223700 1864 RTSRLDR|RE 0.289 . PY17X_1223700 1865 TSRLDRR|EG 0.113 . PY17X_1223700 1873 GNVWVYR|VA 0.108 . PY17X_1223700 1880 VAPSHLK|SI 0.080 . ____________________________^_________________
  No Results
 • Fasta :-

  No Results
  No Results
No Results
No Results
No Results
No Results


Dinesh Gupta lab Translational bioinformatics group, ICGEB, New Delhi, India